Paterswolde: Samen naar de rechter tegen UMTS-mast.

dinsdag, 18 oktober 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Dorpsklanken 12 okt. 2011

Samen naar de rechter tegen UMTS-mast

“Het zit ze tussen de oren” is een vrije vertaling van de mening die de Nederlandse overheden toepassen op iedereen die klaagt over gezondheidsschade door straling van zendmasten en andere stralingsbronnen. Deze kwalificatie van het Rijk, ingefluisterd door de Gezondheidsraad, wordt door mensen in en achter de stichting ‘Last van de Mast’ gevoeld als een schrijnende en onterechte ontkenning van de problemen door overmatige straling. Zij kunnen in en buiten Paterswolde moeiteloos concrete voorbeelden aanvoeren van mensen, die sterk in hun levensplezier zijn beperkt door straling.

De stichting heeft best begrip voor de noodzaak van UMTS-masten en hun opvolgers, als maar minstens sprake is van een goed plaatsingsbeleid en een locatiekeuze die zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt. En daar ontbreekt het volgens de stichting nou net aan. De stichting had geïnteresseerden opgeroepen om op 8 oktober in De Marsch mee te denken over de beste manier om het verzet tegen de bouw van de UMTS-mast bij het sportcomplex gestalte te geven. Want hoezeer Jos Timmer, Frides Laméris en al de andere mensen achter de stichting zich ook hebben geweerd om de bouwvergunning tegen te houden, deze vergunning is door de gemeente toch verleend aan de aanvrager, de KPN. Dat betekent dat de stichting de gang naar de rechter moet maken, om daar te proberen de vergunning alsnog nietig verklaard te krijgen. En als dat niet mocht lukken, dan is in ieder geval het probleem op de meest indringende manier aangekaart. Want toch ooit, zo vindt de stichting, zouden actuele inzichten die elders in Europa wel worden geaccepteerd, ook in Nederland moeten leiden tot herziening van het regeringsstandpunt.

De ongeveer vijftig mensen die op de voorlichtingsmiddag in het sportcafé van De Marsch waren, bleken stuk voor stuk sterk gemotiveerde tegenstanders van de UMTS-mast. De vragen en opmerkingen bleven maar komen. “Hoe zit het met de vleermuizen? Raken die uit koers door te veel straling? “Straling is ook en probleem voor alle planten en dieren””, stelde Laméris en gaf een voorbeeld. “Duidelijk is dat de versnelde verdorring van esdoorns door straling wordt veroorzaakt. Maar de normen van straling hebben alleen betrekking op mensen. Dieren zijn dus de klos”.

Volgende vraag. “Wie vergoedt de waardedaling van onze woningen als de mast er toch komt?”Een Paterswoldenaar, tevens ambtenaar van een aanpalende gemeente, hield de luisteraars de mogelijkheid van planschade voor. Een schadevergoeding waar mensen (soms) recht op hebben als hun pand een onevenredig grote waardedaling ondervindt als gevolg van een bestemmingsplanwijziging, zoals nodig was voor de UMTS-mast. “Niet zo gemakkelijk stelde de ambtenaar .

“Maar wat is geld waard, als mensen en dieren last houden van straling?”wierp een bezoeker in het midden. “En wat doet onze gemeente om deze mast tegen te houden”?” ”Niets”, antwoordde de stichting. “De gemeente stelt dat zij gebonden is aan de richtlijnen van vadertje Rijk.”Wat leidde tot tamelijk verhitte reacties. “De gemeente loopt over ons heen, maar ze zouden ons toch juist moeten helpen?”protesteerde de een. “Zorg dan dat deze mensen bij de volgende verkiezingen niet herkozen worden!”riep een ander.

De enige lokale politicus in het gezelschap , Gertjan Wensink van het CDA, knoopte de opmerkingen van deze middag in zijn oren. “Ik ga hier dinsdag vragen over stellen in de raadsvergadering”, stelde hij.
De informatiemiddag heeft zijn doel wel bereikt. De oproep van Timmer om de bezwaren van de stichting te versterken met houtsnijdende bezwaren van omwonenden zal ongetwijfeld leiden tot een omvangrijk en kleurrijk beroepschrift. Zodat een grote groep mensen als het ware via de stichting samen naar de rechter stapt. Of de rechter de draai maakt die de stichting graag zou zien? Timmer en de zijnen rekenen er op, dat vooral de onvolkomen locatiekeuze en de gebrekkige motivatie in de bouwvergunning zal leiden tot succes. U begrijpt het, wordt vervolgd.

De vragen van het CDA:

CDA-raadslid Wensink wil de volgende vragen stellen:
- of de zorgen die de gemeenteraad over straling heeft al overgebracht zijn aan de VNG.
- waarom er geen gebruik is gemaakt van de ‘speelruimte’ bij de plaatsing
- waarom de raad niet betrokken is bij de locatiekeuze binnen deze ‘speelruimte’.
(toevoeging: Lees Dorpsklanken volgende week voor de reactie van de raad en het college.)

In een apart kader is onderaan het artikel nog de volgende toevoeging te lezen:

De stichting ‘Last van de Mast’ heeft, ten behoeve van honderden aanwonenden en belanghebbenden, al veel kosten gemaakt voor procedures en informatieverstrekking. Ook de volgende juridische stappen zullen geld kosten. De stichting verzoekt iedereen die zich gesteund voelt door de acties tegen de overmatige straling, waaronder die van de UMTS-mast bij De Marsch, om een bijdrage in de kosten. Gedacht wordt aan een eenmalige bijdrage van E 10 (zou mooi zijn) of E 20 (nog beter). U kunt dit storten op bankrekeningnr. 110051858 t.n.v. Stichting Last van de Mast te Paterswolde.

Voor het originele artikel zie Dorpsklanken van 12 okt. 2011Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie