Anti-kwakzalvers gaan weer wild om zich heen slaan.

vrijdag, 07 oktober 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde berichten:
Berichten%20Belgie/5229
Berichten%20Belgie/5296 .
Berichten%20Belgie/5849

De op zich respectabele Vereniging tegen de Kwakzalverij houdt op zaterdag 8 oktober 2011 (Aanvang: 11.40 uur) in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam een symposium over zogenaamde modeziekten: 'Van ziekten die komen en voorbij gaan'.

Kwalijk is dat de Belgische epidemioloog Luc Bonneux daarbij een podium verschaft wordt om weer eens wild om zich heen te gaan slaan met de voordracht
''Electrohypersensitiviteit, hoe de burger bang en ziek wordt gemaakt''.
Wordt de heer Bonneux daarvoor door de providers betaald?

Een andere spreker is de emeritus-hoogleraar neurologie Rien Vermeulen die er bij een lezing voor de klankbordgroep van het Kennisplatform EMV (20 jan. 2010) blijk van gaf niet op de hoogte te zijn van het verschijnsel EHS, op vragen van de klankbordgroepleden niet uitsloot dat Elektromagnetische Velden wel degelijk een oorzaak zouden kunnen zijn voor SOLK (500.000 patiënten in Nederland) maar toegaf daar in de dagelijkse praktijk bij de diagnose geen rekening mee te houden.


Voor nadere details en het volledige programma zie:
www.kwakzalverij.nl/1353/Symposium_Van_ziekten_die_komen_en_voorbij_gaan_ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie