Amstelveen: Commotie om zendmast in Randwijck

donderdag, 06 oktober 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Amstelveenweb 3 okt. 2011

Commotie om zendmast in Randwijck

Bewoners van Randwijck-West zijn vorige week onaangenaam verrast door het plotselinge verrijzen van een 40 meter hoge zendmast voor telecommunicatie. De mast staat ter hoogte van Kwik-Fit, ten westen van de Amsterdamseweg in het Amsterdamse Bos.

Bewoners maken zich zorgen over straling, maar ook over waardeverlies van onroerend goed rond de mast. Bewoner Paul Pennock constateert,dat de mast 50 meter van het dichtstbijzijnde huis staat. De gemeenteraad heeft echter in 2006 een motie aangenomen om zendmasten uit voorzorg niet dichter dan 400 meter van bebouwing te plaatsen,'' zegt Pennock.

Over de schadelijkheid van de straling hoor je verschillende geluiden. Zolang dat niet duidelijk is, vind ik, dat de gemeente het voorzorgsprincipe moet hanteren. Geen zendmasten zolang niet absoluut zeker is dat de straling onschadelijk is.''

We wachten nu op de antwoorden van de gemeente. Daarna gaan we vrijwel zeker actie ondernemen. We hebben al een jurist ingeschakeld die op dit soort onderwerpen gespecialiseerd is.'' Wat Pennock steekt is, dat de gemeente de bewoners niet heeft genformeerd over de bouwvergunning. Over allerlei plannen zijn er inloop- en inspraakavonden en daarover krijgen we keurig brieven van de gemeente. Waarom gebeurt dat voor een zendmast niet?''

De gemeente heeft de bouwvergunning wel op haar website gezet. Maar niemand speurt wekelijks de gemeente-site af op dit soort publicaties,'' zegt Pennock. Wethouder John Levie kan zich de gevoelens van de bewoners voorstellen. Formeel is alles volgens de regels gegaan, maar voor deze situatie gaan we bekijken, of verplaatsing mogelijk is. Beloven kan ik echter niets.''

Levie wijst erop dat er al honderd masten staan in Amstelveen en dat iedereen mobiel bereikbaar wil zijn. Tal van overheidsinstanties hebben zich uitgesproken over risico's van straling: VROM, VNG, Gezondheidsraad. Die kwamen niet tot alarmerende conclusies. Op de motie uit 2006 is in 2007 teruggekomen. Toenmalig wethouder Remco Pols concludeerde, dat de masten een realiteit zijn, waar hij niets aan kon veranderen.''

Voor het originele zie:
www.amstelveenweb.com/nieuws-Commotie-om-zendmast-in-Randwijck&newsid=158948067 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie