Verkenning antennebehoefte 2006 - 2011 (Updated met commentaar Stopumts)

vrijdag, 30 september 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Verkenning antennebehoefte 2006 - 2011

Bron: EL&I 27 sept.2011

Verkenning van de ontwikkeling van het aantal antennes in de komende jaren. Het rapport bespreekt de belangrijkste netten en antennes als het gaat om aantallen en zichtbaarheid voor de burger, namelijk GSM en UMTS, en daarnaast ook 'kleinere' netten. De verkenning is zo opgezet dat deze gebruikt kan worden door lokale overheden, zoals gemeenten en provincies. Zo kunnen zij zich een beeld vormen van de ontwikkeling van het aantal antennes in hun gebied.

Voor het originele bericht zie:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/05/22/verkenning-antennebehoefte-2006-2011.html .
Interessant zijn vooral de pagina's 37 en 38 met psychologische geruststellingstechnieken. Citaat:


Psychologisch gezien moet aansluiting worden gezocht bij de volgende drie punten, zowel in de communicatie als in het beleid m.b.t. de zendmasten:

• Onbekendheid (angst voor het onbekende):
o geef informatie over vergelijkbare, bekende risico’s, zodat mensen zelf kunnen evalueren,
o maar vergelijk geen vrijwillige met onvrijwillige risico’s (roken en straling),
o laat ter geruststelling (specifieke) gezondheidsklachten onderzoeken, ontken deze niet,
o geef aan wat er gedaan wordt om de blootstelling aan de straling te beperken.

• Onvrijwilligheid/gebrek aan controle (het gevoel dat er met je gesold wordt):
o geef mensen inspraak in waar een zendmast moet komen, betrek ze bij besluitvorming,
o geef openheid van zaken,
o maak er een vrijwillig risico van.

• Onrechtvaardigheid (het gevoel dat jij ervoor moet opdraaien):
o vermijd dat alleen bepaalde buurten of flatgebouwen met de masten te maken krijgen en andere niet (de flats versus villawijken),
o geef informatie over voor- en nadelen van nieuwe technieken


Voor het volledige rapport (40 pp) zie het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie