Zeist: buurtcomit Gerolaan stapt naar de rechter.

dinsdag, 27 september 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Nieuwsbode Zeist 14 sept. 2011

ZEIST - Dick van Doleweerd van het buurtcomit Gerolaan stapt naar de rechter. Hij wil dat de gemeente Zeist er alles aan doet om te voorkomen dat T-mobile een UMTS-antenne plaatst in de toren van de NoorderLichtkerk aan de Bergweg.

De NoorderLichtkerk aan de Bergweg in Zeist. Wordt het onderhoud straks mede mogelijk gemaakt door de UMTS-mast in de toren?

Van Doleweerd vreest gezondheidsschade, vooral bij kleine kinderen. Bovendien hebben 70 andere gemeentes besloten om dergelijke masten alleen buiten bewoond gebied te plaatsen. En dat zou Zeist ook moeten doen, meent hij. En dus tekende hij met zijn buren in de herfst van 2010 protest aan, bij de gemeente, tegen het plaatsen van een antenne-opstelpunt.

Volksgezondheid

De gemeente verklaarde dat bezwaar niet ontvankelijk. De gemeente Zeist volgt het Rijksbeleid: het rijk heeft aangegeven dat deze antennes geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Bovendien komt de mast binnenin de kerktoren en niet buiten.

T-mobile-voorlichter Roderick van Houten laat weten dat zijn bedrijf verplichtingen heeft ten aanzien van een minimumkwaliteit, en die zijn door het rijk opgelegd. Bij plaatsing van een UMTS-mast op een huurgebouw doet T-mobile een foldertje in de bus.

Op verzoek van het kerkbestuur of de gemeente wil T-mobile wel informatie geven. Maar we nemen geen initiatief. En zorgen over gezondheid, of straling. Daar gaan we niet over. Wel zegt Van Houten bij vragen hierover te verwijzen, naar de GG & GD.

Zware last

Namens de kerkrentmeesters reageert Danny Bode. Hij had een dergelijke reactie niet verwacht van omwonenden; UMTS-masten staan immers op zoveel plekken. Het onderhoud aan de toren is een zware, financile last voor de kerkgemeenschap.

Kleine vergoeding

Het bedrag dat T-mobile voor plaatsing betaalt, ziet hij als een kleine vergoeding. Als ik in de buurt ga bellen en vraag om een bijdrage voor het onderhoud, denk ik dat ik niet thuis krijg.

Wanneer deze zaak dient is nog niet bekend.

Voor het originele artikel zie:
www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1933232 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie