Tynaarlo: Gemeente geeft toestemming voor UMTS-mast De Marsch.

zaterdag, 24 september 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Oostermoer-Noordenveld, 21 sept. 2011

Gemeente geeft toestemming voor UMTS-mast De Marsch

Paterswolde – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo heeft toestemming gegeven voor de bouw van een UMTS-mast op sportcomplex De Marsch in Paterswolde. De bouw van een dergelijke mast is in strijd met het bestemmingsplan, maar er is inmiddels een procedure gevoerd, waardoor de realisatie van de mast toch mogelijk is. Stichting Last van de Mast, die vanaf het begin bezwaar heeft gemaakt tegen de komst van de UMTS-mast, laat het er niet bij zitten en wil en gerechtelijke procedure starten.

In 2009 heeft KPN contact opgenomen met de gemeente Tynaarlo met het verzoek een antennesysteem te mogen plaatsen in Paterswolde. Door het toenemende gebruik van het telefoonnetwerk, ook voor dataverkeer, achtte KPN het nodig om zowel de dekking als de capaciteit in Paterswolde en omgeving te verbeteren. Op basis van bedekkingplots is een zoekgebied bepaald. Binnen dit zoekgebied zijn KPN en de gemeente Tynaarlo op zoek gegaan naar een concrete locatie. In eerste instantie is onderzocht of antennes aangebracht konden worden op reeds bestaande objecten, zoals hoge gebouwen. Binnen het zoekgebied bleken echter geen hoge gebouwen beschikbaar te zijn. Op sportcomplex De Marsch is wel een geschikte plek gevonden om de beoogde dekking en de vergroting van de capaciteit te realiseren.

In de zomer van 2010 heeft de KPN een aanvraag voor een lichte bouwvergunning ingediend om de UMTS-mast te kunnen plaatsen. Het bouwplan is getoetst aan het geldende bestemmingsplan voor sportcomplex De Marsch. Daaruit bleek dat het bouwplan strijdig is met de voorschriften. Op sportcomplex De Marsch zijn bouwwerken tot een hoogte van vier meter toegestaan, terwijl de UMTS-mast bijna veertig meter hoog wordt. Met toepassing van een ontheffing kan de gemeente Tynaarlo echter toch een vergunning verlenen. Dit voornemen is in november 2010 gepubliceerd. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend, ondersteund door en groot aantal handtekeningen. “Alle reacties zijn meegewogen, maar leiden niet tot en gewijzigd besluit”, laat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo weten. Volgens het college wordt al binnenkort begonnen met de realisatie van de mast.

Stichting Last van de Mast, die meer dan 300 omwonenden van sportcomplex De Marsch vertegenwoordigt, heeft met teleurstelling kennis genomen van het besluit van college van B en W om toestemming te geven voorde bouw van de UMTS-mast.”Wij vinden dat de gemeente geen recht doet aan de met een veelvoud aan argumenten omklede bezwaren van mensen die een zienswijze hebben ingediend, terwijl die een grote groep van bewoners uit Eelde-Paterswolde vertegenwoordigen”, zegt Frides Laméris, secretaris van Stichting Last van de Mast. “Ook een indringende hoorzitting die in maart onder grote publieke belangstelling werd gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis heeft de gemeente helaas niet van gedachten kunnen veranderen”. Laméris kondigt aan dat de Stichting Last van de Mast nu een gerechtelijke procedure gaat starten bij de bestuursrechter in Assen. Volgens de Zuidlaarder zijn berichten dat KPN op korte termijn zou kunnen beginnen met het plaatsen van de mast uit de lucht gegrepen. “Zolang er juridische procedures lopen – en deze kunnen van lange duur zijn – mag er niet door KPN worden gebouwd.”

Voor het originele artikel zie het weekblad Oostermoer van 21 sept. 2011.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie