Langerak: ‘Zoek een betere plek voor zendmast’. Verstandige schooljuf en een groen hekje.

vrijdag, 09 september 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Het Kontakt 9 sept. 2011

‘Zoek een betere plek voor zendmast’

nieuwpoort/langerak


De komst van de zendmast van Vodafone aan het eind van de Julianastraat in Langerak zorgt voor veel onrust.

Omwonenden, de Eben Haëzerschool en het kerkbestuur van de Koningskerk protesteren fel tegen de plaatsing van een zendmast van Vodafone midden tussen de woonhuizen, de kerk en de school. “Wat mij betreft niet vanwege het gezondheidsaspect”, zegt Jan Roest, die op een meter of dertig vanaf de locatie woont. (Daar komt de heer Roest nog wel achter - red Stopumts) “Het gaat mij om het feit dat je gewoon zo’n torenhoog ding vlak bij je woning krijgt. Ik begreep bij de voorlichtingsavond dat het alternatief bij het voormalige fabrieksgebouw van Koyo veel beter is. De gemeente moet gewoon een betere plaats zoeken. We kwamen er ook achter dat de oude mast, wat T-Mobile betreft, afgebroken had kunnen worden. Het realiseren van het woonleefhart heeft er dus niets mee te maken. En wij kregen niet eens een uitnodiging, bewoners van de Emmastraat wel. De gemeente heeft geen beste beurt gemaakt.”

Schooldirecteur Martin de Kock: “Wij denken wel degelijk aan de gezondheid van onze kinderen. Wat zijn de gevolgen op langere termijn? Daar is echt nog niets over bekend. Wij hebben te maken met ouders die er, en dat lijkt me terecht, ongerust naar informeren.” Ook Marien van Houwelingen, die namens de Koningskerk bezwaar heeft ingediend tegen de komst van de zendmast, hield geen goed gevoel over aan de inspraakavond. “Gezien de problemen die wij bij de bouw van onze kerk ondervonden omdat een aantal zaken niet werden goedgekeurd, vroeg ik of Welstand de plaatsing van deze mast zomaar goedkeurde. Ja, zei de wethouder. Welstand heeft alleen geëist dat er een groen hekje omheen komt. Dat hekje van twee meter moet de mast van 37,5 meter blijkbaar aan het zicht onttrekken. Niet sterk van de wethouder.”

Volgens wethouder Teus van Gelder is niet voor Koyo gekozen omdat het geen goed alternatief is. “De eigenaar moet daar nog instemmen. Maar ook omdat het buitendijks is. We kunnen ons amper voorstellen dat Rijkswaterstaat ermee akkoord zal gaan. Dat de bestaande mast gewoon weg kan omdat T-mobile hem niet meer hoeft is niet helemaal waar. Op die mast zit ook KPN en daarom hebben wij wel de verplichting om een alternatief te bieden. Verder hebben we voor de voorlichtingsavond geen uitnodiging gestuurd omdat de aankondiging in Het Kontakt is gezet. Alleen hadden de bewoners van de Emmastraat in een onderhoud met wethouder Cees van der Vlist over een andere kwestie, speciaal om die uitnodiging gevraagd. Aan dat verzoek heb ik voldaan.” Overigens is er, volgens Van Gelder nog geen definitief besluit genomen. “Sterker nog, we hebben juist in B en W besloten om nog eens goed naar alternatieven te kijken.”

Ed van Tuijl

Voor het originele artikel met foto zie:
www.hetkontakt.nl/nieuws/39577/-lsquozoek-een-betere-plek-voor-zendmast-rsquo.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie