Technojuf wordt geïnformeerd over schadelijkheid straling.

donderdag, 08 september 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: EHS-ervaringen 8 sept.2011

Technojuf wordt geïnformeerd over schadelijkheid straling

T.a.v. Mevrouw Lubben (Technojuf)

Geachte juffrouw Lubben,

Afgelopen dinsdag heb ik u op een uitzending van het Jeugdjournaal gezien.

Allereerst wil ik u complementeren met het feit dat u kinderen zo uitdaagt en techniek inzet om de kinderen enthousiaster te maken en zo betere prestaties te krijgen. U bent een betrokken juffrouw die buiten de gebaande paden lijkt te willen kijken.De technieken die u gebruikt zijn vrijwel allemaal gelinkt aan de mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur.

Wat ik me nu afvraag, is of u alleen open staat voor de positieve kanten van deze technieken, of dat u ook bereid bent om te kijken naar de schaduwkanten.Wat ik daarmee bedoel is het volgende. In Nederland is een trend gaande om klaslokalen te digitaliseren en vooral om zoveel mogelijk draadloos te gaan werken. Draadloos is het helemaal en kinderen moeten daarin mee. Dit lijkt een onafkeerbare trend, maar is dat echt zo?

In Canada en de Verenigde Staten is deze trend al langere tijd gaande en zijn de uiteindelijke gevolgen ook beter zichtbaar. Daar waarschuwen diverse ouders en instanties voor de introductie van deze technieken. De reden hiervoor is dat er gezondheidsklachten optreden bij kinderen. Niet iedereen heeft hier last van, maar een groeiend aantal kinderen heeft klachten.Als we nu naar Europa kijken dan zijn er diverse waarschuwingen geuit. De laatste en sterkste waarschuwing komt van de Europese Raad. Dit is een adviesorgaan voor de Europese lidstaten. Dit orgaan heeft half 2011 een bijzondere waarschuwing gegeven voor het gebruik van draadloze technieken in scholen. De reden daarvoor is dat er sterke aanwijzingen zijn dat straling de prestaties van kinderen negatief beïnvloed door het veroorzaken van zogenaamde “elektrostress”. Het advies was zelfs om alle GSM’s te verbieden, evenals draadloos Internet.

Nu zult u denken. Hoe kan dat nu? Daar hoor ik niks van. En dat klopt. Nederland blijft bijzonder ver achter bij de acceptatie van straling als gezondheidsrisico. In Franse scholen zijn GSM’s sinds 2010 verboden om gezondheidsredenen. En in Israël is sinds deze maand een wet van kracht die GSM’s in klaslokalen verbiedt. De kinderen krijgen verder les in het verstandig omgaan met hun mobiel.

U ziet, dit is lijnrecht tegenover wat er hier in Nederland te zien is. Dit is ook de reden dat ik u deze brief schrijf. In Nederland is er een groeiend aantal mensen dat lijdt onder een overgevoeligheid voor elektromagnetische straling. Deze mensen komen uit alle lagen van de bevolking, maar hebben een ding gemeen. Ze zijn op een bepaald moment in hun leven bijzonder zwaar belast met straling.

Als ik nu het stapje naar uw kinderen maak. U belast die kinderen al vanaf een zeer jonge leeftijd met een type belasting waar grote vraagtekens bij worden gezet. Daarom wil ik u ook uitnodigen om eens te praten met mensen die de gevolgen van deze overbelasting dagelijks meemaken. Dan weet u wat de gevolgen kunnen zijn van uw lesmethode.

Misschien zult u na deze brief anders kijken naar de technieken waar u nu de kinderen dagelijks mee laat spelen. Als u geïnteresseerd bent in bronnen waar ik uit put, dan zend ik deze u met plezier toe.

Veel succes als inspirerende docente en hopelijk tot ziens op het forum.

In afwachting,
Johan Gerritsen

www.ehs-ervaringen.nl/blog/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie