Westerveld:Informatieavonden over tijdelijke zendmasten Dwingeloo en Diever. Door wie?

zaterdag, 06 augustus 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Westerveld aug 2011

Informatieavonden over tijdelijke zendmasten Dwingeloo en Diever

Om u te informereren over de plaatsing van twee tijdelijke zendmasten in Dwingeloo en Diever vanwege het omvallen van de zendmast in Smilde, houdt de gemeente twee informatieavonden. Deze informatieavonden vinden plaats op:

* maandag 15 augustus van 19.30 uur tot 21.00 uur in Grand Café Hotel de Brink, Brink 30-31 in Dwingeloo
* dinsdag 16 augustus van 19.30 uur tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Diever, Raadhuislaan 1

Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen over de plaatsing van deze tijdelijke masten.

Aanleiding voor de plaatsing

Door het omvallen van de mast in Smilde op 15 juli is het bereik van mobiele telefoons en UMTS verbindingen verslechterd in de gemeente Westerveld en omgeving. Om inwoners en bezoekers van de gemeente op korte termijn toch goed te kunnen bedienen heeft KPN behoefte aan twee tijdelijke masten. In overleg met de gemeente is daarom gezocht naar twee locaties die goed ontsloten zijn en waar verharding aanwezig is. Uiteindelijk is gekozen voor plaatsing van een tijdelijke mast aan de rand van het terrein bij de nieuwe brandweerkazerne in Dwingeloo (binnen het hek van de brandweer) en in Diever op de parkeerplaats achter het gemeentehuis. De tijdelijke masten bestaan uit een container met daarop een mast van 25 meter hoog.

Vanwege de urgentie was het niet mogelijk om, voorafgaand aan plaatsing, een vergunningtraject op te starten en af te ronden. Tegelijkertijd met de plaatsing heeft KPN een aanvraag een tijdelijke vergunning ingediend. De gemeente heeft besloten om mee te werken aan de plaatsing van de antennes, omdat goede mobiele communicatie voor onze inwoners van belang is.

De aankondiging van deze informatieavonden verschijnt dinsdag 9 augustus ook op de gemeentelijke informatiepagina in Da's Mooi. Vanwege de vakantieperiode wordt er in september ook nog een informatieavond gehouden. Deze avond wordt ook aangekondigd op deze website in Da's Mooi.

Voor het originele bericht zie:
www.gemeentewesterveld.nl/Actueel/Nieuws/2011/augustus_2011/Informatieavonden_over_tijdelijke_zendmasten_Dwingeloo_en_Diever .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie