Egmond: Besluit UMTS-mast na de zomervakantie.

woensdag, 13 juli 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Groot Alkmaar 13 juli 2011

Besluit UMTS-mast Egmond aan den Hoef na de zomervakantie

EGMOND AAN DEN HOEF - Volgens landelijke wet- en regelgeving zijn gemeenten verplicht vergunningen af te geven voor nieuwe UMTS-masten. In Egmond aan den Hoef is onvoldoende dekking. T-Mobile heeft daarom een vergunning aangevraagd voor plaatsing van een mast op de locatie Herenweg/Tijdverdrijfslaan. De Gemeente ontving ruim 400 zienswijzen tijdens de periode waarin de vergunning ter inzage lag.

De ingediende zienswijzen moeten nog in detail bekeken worden. Globale bestudering laat zien dat er met name weerstand is tegen de locatie waarvoor de vergunning is aangevraagd. Bergen gaat de zienswijzen bekijken, daarna zal het College een voorlopig standpunt innemen. Hiernaorganiseert de gemeente een informatieavond voor de inwoners van Egmond aan den Hoef. Het voorlopig standpunt wordt vervolgens voorgelegd aan de raadscommissie. Pas daarna neemt het College een definitief besluit over de aangevraagde vergunning.

''Het is jammer dat er commotie is ontstaan over de vergunningaanvraag voor een UMTS-mast in Egmond aan den Hoef. Achteraf moet ik constateren dat vanuit de gemeente actiever gecommuniceerd had kunnen worden over de aangevraagde vergunning. Helaas zijn hierdoor ook beelden ontstaan die feitelijk onjuist zijn. Door sommigen is zelfs gesuggereerd dat er zou zijn gemanipuleerd met informatie. Daar is geen sprake van. We denken aan de zorgen van bewoners tegemoet te komen en de onduidelijkheden op te helderen door hen de komende tijd beter te informeren en te betrekken bij de besluitvorming. Aan het College de lastige taak om uiteindelijk de knoop door te hakken'', vertelt wethouder Hietbrink.

Voor het originele bericht zie:
www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regionaal-nieuws/artikel/2118590/besluit-umtsmast-egmond-aan-den-hoef-na-de-zomervakantie-.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie