StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Groningen: Antwoorden Gemeente Groningen op vragen van de PvdD over straling ‘ver onder de maat'.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Groningen: Antwoorden Gemeente Groningen op vragen van de PvdD over straling ‘ver onder de maat'.
donderdag, 07 juli 2011 - Dossier: Algemeen


Bron: Groninger Gezinsbode 7 juli 2011

Antwoorden op PvdD-vragen ondermaats

Stralingsarm Nederland noemt antwoorden van de Gemeente Groningen op vragen van de Partij voor de Dieren over straling en bomen, ‘ver onder de maat'.

De Gemeente Groningen is niet bereid om nader onderzoek te doen naar de mogelijke negatieve gevolgen van UMTS-straling voor zieke bomen aan de singels. Dat blijkt uit de antwoorden die het college van B en W vorige week heeft gegeven op schriftelijke vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren. Frides Laméris, noordelijk regiocoördinator van de Stichting Stralingsarm Nederland, gaf een schriftelijke reactie.

‘De reactie van de Gemeente Groningen op de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over de mogelijke negatieve gevolgen van UMTS-straling voor mensen, dieren en bomen laat zien dat de Gemeente bijzonder slecht geïnformeerd is over de werkelijke stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Zo stelt de Gemeente bijvoorbeeld al in de eerste paragraaf van haar antwoorden dat ‘in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken zijn gedaan naar de effecten van UMTS-velden', maar dat daarbij ‘tot nu toe geen verband is gevonden tussen UMTS en gezondheidsklachten'. Dit is echter een geheel incorrecte bewering', aldus Laméris.

‘Al in het eerste Nederlandse TNO-onderzoek, verricht door professor Peter Zwamborn, naar effecten van UMTS-straling is vastgesteld dat zelfs kortdurende blootstelling aan UMTS-straling een negatieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Daarnaast zijn er nu anno 2011 talloze langetermijnstudies gepubliceerd naar de effecten van GSM- en UMTS-straling en een meerderheid van deze studies rapporteert een aantal telkens terugkerende negatieve gezondheidseffecten als hoofdpijn, irritatie, slapeloosheid, huidklachten, tinnitus (oorsuizing). Ook kanker komt regelmatig in het lijstje voor.'

‘Ik verwijs hierbij naar een recente studie van Khurana, Hardell et aliter uit 2010 waarin een overzicht gegeven wordt van een aantal recente epidemiologische studies naar de gevolgen van zendmastbasisstations voor de gezondheid van omwonenden. Op pagina 266 van deze publicatie in het International Journal of Occupational and Environmental Health is bijvoorbeeld de conclusie dat in tachtig procent van de geëvalueerde studies waar zendmasten op een afstand kleiner dan vijfhonderd meter van de bewoners waren gesitueerd, ook de kankerincidentie was toegenomen.'

‘Men bedenke daarbij dat één van de onderzoekers van deze studie de Zweedse Professor en oncoloog Lennart Hardell is en dat een onderzoek van diezelfde Hardell naar mogelijke kankerverwekkendheid van mobiele telefonie eind mei van dit jaar de doorslag heeft gegeven voor de IARC-commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève om de straling van mobiele telefonie nu te plaatsen in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend.'

‘Verder verraden de antwoorden van het college van B en W dat men na meer dan tien jaar UMTS-uitrol totaal niet op de hoogte is van de feiten. In feite papegaait men slechts het reeds langer achterhaalde standpunt van enkele officiële landelijke organisaties na. Daarbij geeft men ook te kennen dat men de nieuwe feiten die zelfs al door de vragenstellers aan het college worden aangereikt (bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van Europa over geconstateerde negatieve gezondheidseffecten onder de bestaande normen) liever wenst te negeren.'

‘De beantwoording van vraag 3 van de Partij voor die Dieren naar aanleiding van een symposium in Baarn over het thema bomen en elektromagnetische straling, waaraan zowel de Gemeente Alphen aan de Rijn en de Wageningse Universiteit hebben meegewerkt, getuigt mijn inziens van grote arrogantie. Ten eerste geeft de Gemeente in haar antwoorden te kennen dat zij niet serieus wil nemen dat straling überhaupt een negatief effect kan hebben op bomen (aan de singels) - daarvoor papegaait ze de Nederlandse gezondheidsraad na - maar bovendien neemt zij Alphen aan den Rijn als medegemeente in Nederland dus helemaal niet serieus, waar men al zes jaar lang bezig is met het thema elektromagnetische straling en bomen en waar men zich ernstig ongerust maakt over de situatie. Vooral nadat was gebleken dat in heel Europa in stedelijke gebieden de afgelopen jaren - parallel aan de GSM/UMTS-uitrol - de incidentie van een aantal bekende en onbekende boomaantastingen dramatisch is toegenomen.'

‘Het college van B en W Groningen is niet in staat gebleken de uitstekende informatie en vragen van de Partij voor Dieren behoorlijk te beantwoorden. Naar de mening Stichting Stralingsarm Nederland zijn haar antwoorden zelfs ver onder de (menselijke) maat gebleven. Daar is echter niemand mee gediend. De Gemeente dient haar vertegenwoordigers bij te scholen op dit gebied zodat ze niet ze niet langer onverantwoordelijke uitlatingen doen over straling. Wellicht zou de Universiteit van Groningen haar daarbij kunnen helpen?'

Voor het originele artikel zie:
www.groningergezinsbode.nl/profile/redactiegroningergezinsbode/article401704.ece/stichting_stralingsarm_antwoorden_op_pvdd-vragen_ondermaats .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer