Haaksbergen: Nieuwe regels voor umts-masten

woensdag, 22 juni 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: TC Tubantia 21 juni 2011

Nieuwe regels voor umts-masten

HAAKSBERGEN - Het college van B en W wil nieuwe richtlijnen opstellen voor plekken waar in Haaksbergen umts-masten eventueel mogen staan. Dat is volgens het college hard nodig, omdat de huidige regels nog uit 1999 stammen. Tussentijds zijn er wel nieuwe regels opgesteld, maar die zijn nooit in werking getreden.

Het college houdt verschillende opties open waar in de toekomst umts-masten mogen staan. Hierbij wordt onder andere gedacht aan industrieterreinen, sportparken, locaties langs doorgaande wegen, agrarische gebouwen en in gebieden langs de toekomstige N18. Locaties die vermeden moeten worden zijn monumenten en op of bij scholen.

Ook zijn er locaties die in principe geschikt zijn, maar waarbij een extra zorgvuldige afweging moet worden gemaakt, zoals in de buurt van scholen, woonwijken en natuurgebieden.

Het college geeft aan dat het plaatsen van masten noodzakelijk is. Dit komt onder andere omdat providers wettelijk verplicht zijn een landelijk dekkend netwerk te bieden. Om het toch in zo goed mogelijke banen te leiden willen B en W nieuwe richtlijnen opstellen. Daarvoor doen ze een voorstel aan de raad waarbij gediscussieerd kan worden over de plekken waar de masten geplaatst kunnen worden.

In Haaksbergen wordt er al jaren geredetwist over de komst van umts en de eventuele gezondheidsrisico’s. Bij de plannen om een umts-mast te plaatsen op het bedrijventerrein De Greune en later op de Bonifatiuskerk kwamen buurtbewoners in opstand uit angst voor hun gezondheid. In eerdere rechtszaken is uitgesproken dat deze risico’s geen reden zijn het plaatsen te weigeren, omdat gevaren voor de gezondheid niet zijn aangetoond.

Voor het originele bericht zie:
www.tctubantia.nl/regio/enschede-haaksbergen/8967858/Nieuwe-regels-voor-umtsmasten.ece?startshow=null&startSlide=null .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie