Warnsveld/Zutphen: Symposium `Onder Hoogspanning’.

zondag, 19 juni 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Dinsdag 5 oktober 2010

Isendoorn college, Oostkaap, Warnsveld

Hierbij nodigen wij u uit voor het symposium `Onder Hoogspanning’.

Deze avond worden twee belangrijke thema’s behandeld.

1. Het eerste thema behandelt de gang van zaken als er nieuwe
hoogspanninglijnen bovengronds geplaatst worden en wat dat betekent voor het verplicht ondergronds brengen van bestaande lijnen. De landelijke overheid ontwikkelt hiervoor een uitruilprincipe en er zijn aanwijzingen dat de gemeente Zutphen hoog op de lijst staat!

2. Het tweede thema gaat over de verhoogde gezondheidsrisico’s van straling in combinatie met uitstoot van fijnstof van het verkeer op de Den Elterweg in de gemeente Zutphen.

Het symposium vindt plaats op: 5 oktober 2010
19.30 tot 22.00 uur
Aula Oostkaap
Isendoorncollege Warnsveld
Lage Weide 1, Warnsveld

Programma:

19.30 Ontvangst met koffie

20.00 Opening, welkom en toelichting avond door Mr. drs. Gemmie ten Velde, voorzitter comité Warnsveld en Zutphen Hoogspanningsvrij

20.15 Inleiding door dhr. Hans laRose, wethouder gemeente Zutphen, over de inspanningen van de gemeente Zutphen om het gevaar te keren

20.30 Inleiding door dhr. Jasper Vos, Steunpunt Hoogspanningslijnen (VROM), over landelijk beleid

20.45 Inleiding door dhr. Imre Csikós, senior adviseur bij MOBilisation for the environment (MOB), over hoogspanning en fijn stof

21.00 Inleiding door dhr. Sjouke Bootsma, senior manager TenneT, over Vethuizen en invloed klimaat op hoogspanninglijnen (onder voorbehoud)

21.15 Inleiding door dhr. prof. dr. Ira Helsoot, hoogleraar Crisisbeheersing en fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en portefeuillehouder Strategie en innovatie crisisbeheersing Brandweer Amsterdam, i.s.m. mevr. dr. Astrid Scholtens, directeur Crisislab/Hoofd Onderzoek rampenbestrijding en crisisbeheersing.

21.30 Paneldiscussie en vragen uit de zaal, onder leiding van dhr. Ad Jan Pepers

22.15 Afsluiting en napraten

Wij ontvangen u graag op 5 oktober. Wilt u ons berichten over uw aanwezigheid?
In verband met het reserveren van de zaal en overige faciliteiten ontvangen wij uw reactie uiterlijk 27 september, via f.kuhlkamp@chello.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het comite Warnsveld en Zutphen HoogspanningsVrij
Gemmie ten Velde, voorzitterLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie