Gecamoufleerde antennes

zaterdag, 11 juni 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Antennebureau juni 2011

Gecamoufleerde antennes

Sommige antennes worden gecamoufleerd, zodat ze beter in het straatbeeld passen. Deze camouflage loopt uiteen van het simpel aanpassen van de kleur van de antenne aan de paal of het gebouw waar die aan hangt, tot het vermommen van de antenne zodat die niet meer als zodanig herkenbaar is.

Wat regelmatig voorkomt is dat antennes in kerktorens onzichtbaar worden gemaakt door een steenstructuur erop aan te brengen. Vaak is dit op verzoek van de gebouweigenaar.

In het Antenneconvenant is opgenomen dat gemeenten voor omgevingsvergunningvrije antennes eisen mogen stellen aan de visuele inpasbaarheid ervan. Ook kunnen zij dit onderwerp in hun antennebeleid als eis opnemen.

Op de afbeelding rechts ziet u een gsm-antenne vermomd als kegel. Deze antenne staat bovenop een bowlingcentrum.

Zie voor deze afbeelding en het originele artikel:
www.antennebureau.nl/onderwerpen/algemeen/antennes/gecamoufleerde+antennes .

Opm. Stopumts:
Zie vooral ook de website van de in deze camouflagezaken gespecialiseerde firma van de heer van Brunschot:
www.camouflage.nl/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie