Eelde-Paterwolde: ''Raad van Europa steunt Last van de Mast''.

vrijdag, 10 juni 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Dorpsklanken, woensdag 8 juni 2011

Eelde-Paterwolde, Dorpsklanken, woensdag 8 juni 2011

Raad van Europa steunt Last van de Mast

De Stichting Last van Mast krijgt, in haar strijd tegen de te bouwen zendmast in Paterswolde, steun van niemand minder dan de Raad van Europa. In tegenstelling tot de Nederlandse Gezondheidsraad erkent deze raad de uitkomsten van anti-stralingsonderzoeken. De Raad wil dat overheden het voorzorgsprincipe strenger gaan hanteren. Instellingen, die overheden adviseren, zullen aantoonbaar onafhankelijk moeten worden van het bedrijfsleven.

Deze ontwikkeling zal waarschijnlijk voor de gemeente Tynaarlo geen rol meer kunnen spelen. In Eelde, bij sportcomplex De Marsch, is een aanvraag in behandeling om een zendmast op te richten van veertig meter hoog. De Stichting Last van de Mast verzet zich hier met hand en tand tegen, omdat velen hier ernstige nadelige gevolgen van zullen ondervinden. Tot nu toe bleek het uiterst moeilijk om gehoor te vinden voorde uitkomsten van onderzoeken die hun gelijk zouden aantonen. Adviesorganen van het Rijk stellen, dat het vermeende probleem ‘tussen de oren zit’.

De Raad van Europa, het adviesorgaan van het Europese Parlement, zegt nu, dat overheden het voorzorgsprincipe moeten hanteren, zoals een verlaging van de blootstelling door zendmasten, omdat er voldoende bewijs is dat schadelijke effecten kunnen optreden. De Raad haalt studies aan, waaruit blijkt dat bepaalde gezondheidsklachten zoals slaapstoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, hoge bloeddruk, huidproblemen en allergieën, toenemen na plaatsing van een zendmast.

Er is volgens het hoogste adviesorgaan van Europa ook voldoende bewijs dat elektromagnetische velden van zendmasten schadelijk zijn voor flora en fauna. De Raad stelt voor om speciale aandacht te besteden aan personen die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden. Volgens experts is dit een serieuze aandoening die niet het gevolg is van een ingebeelde ziekte of een psychiatrische stoornis. Er zouden voor deze mensen zendmastvrije gebieden moeten komen.

De Raad van Europa constateert een duidelijk verband tussen wie onderzoek betaalt en de (gewenste) uitkomsten. De Stichting Last van de Mast voerde eerder aan dat ook de Nederlandse Gezondheidsraad sterk bevooroordeeld zou zijn door grote spelers op het gebied van internet en telefonie, zoals de KPN, het bedrijf dat de zendmast bij de Marsch wil plaatsen. De Raad van Europa vindt het van het grootste belang dat adviserende onderzoeksinstanties, zoals de Gezondheidsraad, ook werkelijk onafhankelijk zijn en dat wetenschappers met een kritische mening niet worden buitengesloten.

Het college van B&W wil voor de zomervakantie een besluit nemen over het verzoek van de KPN tot plaatsing van de zendmast. De gemeente Tynaarlo heeft al eerder keihard gesteld dat het niet de gemeente is, maar het Rijk, die aan zet is om gehoor te geven aan de steeds sterker wordende protesten tegen stralingsrisico’s. En voordat de aanbevelingen van de Raad van Europa, want meer is het nog niet, via een richtlijn van de Europese Commissie, hebben geleid tot aanpassing van Nederlands beleid en regelgeving, is de vergunningsprocedure allang verleden tijd.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie