Groningen: PvdD-vragen over straling, kastanjes en bijensterfte. (Gewijzigde update)

donderdag, 09 juni 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde berichten:
pdf/singelkastanjesmeting.pdf
Berichten%20Nederland/5729
Berichten%20Nederland/5753

Bron: Groninger gezinsbode 7 juni 2011

PvdD-vragen over straling, kastanjes en bijensterfte
Geplaatst door redactiegroningergezinsbode op 07/06, 21:01 uur.

De Partij voor de Dieren heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld om het onderwerp straling en de mogelijk schadelijke gevolgen daarvan op de kaart te zetten. Directe aanleiding hiervoor zijn een recent rapport van de Raad van Europa waarin wordt voorgesteld om alle GSM-telefoons en Wifi-netwerken van scholen in de EU te bannen, en nieuw wetenschappelijk bewijs over een verband tussen straling en het verdwijnen van de bijen.

De partij vraagt onder andere aandacht voor bestaande normen en regelgeving, die in veel landen en regio's is aangescherpt. Duitsland heeft al jaren geleden het advies aan de bevolking gegeven om zo weinig mogelijk Wifi te gebruiken. Vorige week heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekend gemaakt gsm-telefonie op de lijst van ‘mogelijk kankerverwekkende' invloeden te hebben geplaatst. In het licht van deze feiten vraagt fractievoorzitter Gerjan Kelder het college met een visie op straling te komen en deze aan de raad voor te leggen.

De Stichting Stralingsarm Nederland heeft op de singels hoge stralingswaarden gemeten. Op de voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners over de zieke kastanjes op 18 mei, heeft de Gemeente gezegd dit mee te nemen in verder onderzoek. Kelder wil graag weten op welke wijze dat gaat gebeuren.

Verwijzend naar de Plantenziektekundige Dienst Wageningen, die in 2010 rapporteerde dat 39 procent van alle bomen in Nederland door onbekende oorzaak is aangetast, wil Kelder onder andere weten of de kastanjebomen op de singels ziekteverschijnselen hebben die afwijken van het reguliere beeld van kastanjeziekte. Voorts wijst Kelder erop dat de gemeente Alphen aan den Rijn al jaren veel moeite doet om aandacht te vragen voor de grote hoeveelheid zieke bomen in deze gemeente en een eventueel verband met straling. Kelder heeft het college gevraagd de oproep van Alphen voor meer wetenschappelijk onderzoek hiernaar door het rijk te ondersteunen.

Voor het origineel zie:
www.groningergezinsbode.nl/profile/redactiegroningergezinsbode/article390663.ece/pvdd-vragen_over_straling_kastanjes_en_bijensterfte_ .

Ook RTV Noord berichtte over hetzelfde onderwerp:


Bron: RTV Noord 8 juni 2011

GRONINGEN - De Groningse raadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de gevolgen van straling door bijvoorbeeld zendmasten door mobiele telefonie onderzoekt.

De partij baseert zich op een paar krantenpublicaties die suggereren dat WIFI-netwerken en UMTS-masten ongezonde straling verspreiden.

Nu willen de dierenvrienden bijvoorbeeld weten of de ziekte van kastanjebomen aan de Ubbo Emmiussingel in de stad aan die straling is toe te schrijven. Ook trekt de partij in twijfel of de aanleg van een WIFI-netwerk in de hele stad moet worden doorgezet.

Voor het originele bericht zie:
www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=101249 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie