Verzet tegen UMTS-masten blijft groeien, Metro, 19 augustus 2004

donderdag, 19 augustus 2004 - Categorie: Berichten Nederland

Verzet tegen UMTS-masten blijft groeien

ROTTERDAM - In Nederland keren
steeds meer mensen zich tegen de
voortdurende uitbreiding van
GSM- UMTS-masten. Omwonenden
maken zich in toenemende mate
zorgen over de mogelijke gevaarlijke
straling van de masten. In Rotterdam
heeft de plaatsing van een
UMTS-mast van KPN op een bejaardenhuis
al tot een ware rel geleid.
Vorige week ontstond tussen de
huurdersvereniging en de huismeester
een handgemeen. Ook SP
en GroenLinks staan uiterst kritisch
tegenover het woud van masten.
Maarten Brante
Lees verder op pagina 2.

''Protest tegen masten werkt''
Vervolg van pagina 1.
De huurdervereniging van het Mr
Jacq. Dutilhhuis in Rotterdam heeft
gisteren bij de politie aangifte
gedaan van geweld.
De vereniging er nu al vier keer in
geslaagd plaatsing van UMTS antennes
door de KPN tegen te houden.
Het ministerie van Economische
Zaken geeft toe dat uit TNO onderzoek
blijkt dat er verband
bestaat tussen de straling van
antennes voor mobiele telecommunicatie
en het welbevinden van
mensen. Zij acht dit verband echter
niet sterk genoeg bewezen. De SP fractie
vindt dat de overheid moet
stoppen met het uitbreiden van
het UMTS-netwerk: ''Laat ze pas op
de plaats maken en de boel tot op
de bodem uitzoeken.''
GroenLinks stelt zich terughoudender
op: ''We willen dat er nu
onderzoek komt met over een half
jaar resultaten.'' Peter Nelisse is
technisch adviseur van de huurdervereniging:
''Veel mensen laten
zich plaatsing van dergelijke masten
met tegenzin welgevallen. Wij
gaan ertegenin en dat werkt.'' Ingenieur
Charles Claessens van de
Stichting Milieuziektes: ''In Nederland
is de overheid alleen maar
bezig de industrie te beschermen
tegen de burgers. Het is goed dat er
eindelijk protest ontstaat.''
In Duitsland zijn al meer dan
tienduizend burgerinitiatieven
tegen de plaatsing de masten en in
Engeland worden masten door
boze burgers vernield. Maarten Brante

De website van stichting Milieuziektes vindt u hier: www.milieuziektes.nl .

Lees de Metro van 19 augustus 2004 hier: www.clubmetro.nl/content/acrobat/amsterdam/NLAMS_20040819_A_Metro.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie