Scharnegoutum: Steun voor verzet zendmast (2)

zondag, 05 juni 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Scharnegoutum 1 juni 2011

STEUN VOOR VERZET ZENDMAST (2)

Geschreven door Bewoners Trekdyk en Zwettewei, Op 01-06-2011 12:05

Op 24 mei 2011 was er een hoorzitting op het stadhuis in Sneek betreffende de zendmast die KPN wil plaatsen aan de Trekdyk 2 te Scharnegoutum. De gemeente heeft dit geweigerd en KPN heeft daarom een bezwaarschrift ingediend. Wij zijn met 6 man bij die hoorzitting aanwezig geweest en uitgenodigd om ook onze zienswijzen toe te lichten. De commissie bezwaarschriften, (een onafhankelijke commissie) heeft het volgende voorstel gedaan:
De gemeente en KPN hebben een maand de tijd gekregen om als nog te komen met een oplossing. Wat ons betreft zou de antenne bijv. best geplaatst kunnen worden op een van de hoogspanningsmasten, waar Vodafoon ook gebruik van maakt.
We moeten dus afwachten of de gemeente en KPN met een nieuw voorstel komen. Wij worden op de hoogte gehouden. Dus….wordt vervolgd.

Opm.:
De WHO heeft een rapport uitgebracht (1juni 2011), waarin staat dat straling (zendmasten en mobiele telefoons) weleens schadelijk zou kunnen zijn voor de hersenen. Zo duidelijk zijn ze nog nooit geweest

P.Huls.

Voor het origineel zie:
www.scharnegoutum.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1124&Itemid=82 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie