Scharnegoutum: Zenders aan hoogspanningsmasten?

donderdag, 02 juni 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Opm. Stopumts: In onderstaande verslaggeving is het interessant om te lezen dat KPN ''begrip heeft voor de gezondheidsrisico`s vanwege straling''.

Bron: Scharnegoutum 31 mei 2011

ZENDMAST SCHARNEGOUTUM

Auteur: Jan Luimstra.

KPN Nederland wil een 40 meter hoge zendmast plaatsen in de bebouwde kom van Scharnegoutum. De beoogde plek is de trekdyk op het terrein waar de provincie het zout opslaat.De bedrijven en de bewoners ter plekke zien hier geen heil in en ook het Bestuur van de Stichting Natuergebiet de Flearen/Oer`t Lange Rek heeft bezwaren.

De gemeente SWF heeft een weigeringssbeschikking afgegeven aan KPN en deze heeft hiertegen bezwaar aangetekend.

In de vergadering van de bezwaarcommissie waren de bedrijven van de trekdyk, de bewoners en de Stichting Natuergebiet vertegenwoordigd en hebben hier nogmaals hun bezwaren toegelicht. Deze houden verband met gezondheidsrisico`s vanwege straling, verwachtte waardevermindering van woningen en wat de Stichting betreft, aantasting van de natuurwaarden van It Lange Rek.

In de zitting van de bezwaarschriftencommissie is naar voren gekomen dat de commissie en ook KPN, begrip hebben voor de bezwaren. De voorzitter van de commissie heeft dan ook aan de gemeente en KPN het voorstel gedaan om samen nog eens aan tafel te gaan en te zoeken naar alternatieven. Deze partijen zijn daartoe bereid.

De commissie wil het liefst dat zij geen advies hoeft uit te brengen en dat de gemeente en KPN voor een andere oplossing kiezen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de zendapparatuur aan te brengen op n van de nabijgelegen hoogspanningsmasten.

Een dergelijke oplossing is voor de bedrijven, de bewoners en onze Stichting meer acceptabel.

Op de vraag waarom bedoelde zendmast plm 40 meter hoog zou moeten worden, een hoogte die ver uitstijgt boven vergelijkbare masten, antwoordde de vertegenwoordiger van KPN dat ook concurrerende aanbieders van mobiele telefonie gebruik moeten kunnen maken van de zendmast.

Scharnegoutum wenst geen mast die zelfs hoger zou zijn dan onze beeldbepalende kerktoren, zo veel is duidelijk.

Wordt vervolgd....

Voor het originele bericht zie:
www.skearnegoutum.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1121&Itemid=82 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie