Nieuwkoop: Column over het draadloos gevaar.

dinsdag, 31 mei 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Het Witte Weekblad Nieuwkoop 29 mei 2011

Draadloos gevaar?

Auteur: Joke s (column)

De uitvinding van draadloze apparatuur vind ik een geweldige vooruitgang. Steeds meer werkt er tegenwoordig op die manier. Geen ontsierende snoeren en bossen kabels meer door je huis. Alleen een zender en ontvanger plaatsen en het werkt. En dan alle mogelijkheden die je hebt met mobiel bellen en internetten. De door het hele land geplaatste antennes zorgen ervoor dat we overal bereikbaar zijn. Ze bieden ons daardoor een behoorlijk stuk extra comfort.

Maar laatst ben ik toch geschrokken van een paar artikelen die ik over de gevaren van deze vooruitgang las. Ik las ze omdat een kennis me geadviseerd had om mijn Dect-telefoon weg te doen en er weer een met draadaansluiting neer te zetten. Ze vertelde me dat de elektromagnetische velden -de straling- van al die gezamenlijke draadloze apparatuur je ziek kunnen maken. Meestal haal ik mijn schouders op bij dat soort gesprekken. Je kunt de vooruitgang nu eenmaal niet tegen houden.

Toch liet het me niet los. Bovendien verscheen er zeer recent in een van de lokale kranten in Alphen aan de Rijn een artikel over een onderzoek naar een wereldwijde mysterieuze bomenziekte, die bomen van diverse soorten aantast. De meest voor de hand liggende oorzaken daarvoor zijn onderzocht, maar bleken niet de boosdoener te zijn. Omdat elektromagnetische straling -de electrosmog- de laatste jaren sterk is toegenomen door de ontwikkeling en in gebruikname van allerlei draadloze apparatuur, wordt nu uitgezocht of bomen daardoor ziek kunnen worden.

Volgens de onderzoekers is dit goed mogelijk omdat het DNA van de onderzochte bomen als gevolg van celdood veranderd was. Om er zeker van te zijn dat straling hier inderdaad de oorzaak van is, moet er wel eerst wereldwijd nog meer onderzoek gedaan worden.

Uit de artikelen die ik daarna over de gevolgen van electrosmog las, bleek duidelijk dat er ook hier weer twee partijen zijn. Enerzijds de verkopers van draadloze apparatuur die hun spullen willen verkopen en de risicos dus als iets onbeduidends aanmerken. Aan de andere kant de onderzoekers die melding maken van allerlei soorten ziekten die door elektromagnetische straling kunnen ontstaan. Bij proeven in Amerika is gebleken dat, nadat de draadloze apparatuur in de huizen van een aantal proefpersonen was vervangen door die met draad, ze beter sliepen, meer energie hadden, beter konden nadenken en een beter humeur hadden. Deze verbeteringen traden al na een paar dagen tot een week op. Andere onderzoeken leggen zelfs een verband met veel ernstiger ziekten. Niet iedereen schijnt overigens even gevoelig voor die straling te zijn.

Als burger en consument vraag ik me nu af wie ik moet geloven. Ik wil zlf kunnen bepalen welk risico ik wel en welk ik niet wil lopen. Daarvoor heb je eerlijke en objectieve informatie nodig. Iets voor Postbus 51 van de overheid dus. Daar zie ik echter dat er geen aantoonbare risicos bekend zijn van elektromagnetische straling. Helaas lees ik ook niet dat er actief onderzoek naar wordt gedaan. Vreemd. Hoe zat het ook alweer met roken en asbest?

Voor het originele artikel zie:
www.echo.nl/ww-nk/buurt/columnist/1180506/draadloos.gevaar/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie