Elektrostress & Gezondheid, geheel herziene uitgave.

maandag, 23 mei 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Elektrostress & Gezondheid
ISBN: 97890.74510.998

Auteur: prof. dr. ir. Michiel Haas en Henk Wever, MSc
Prijs: € 24,95

Omschrijving (door de uitgever)

De gsm kookt je hersenen, wonen vlakbij een hoogspanningsleiding veroorzaakt kanker of leukemie bij kinderen, van radon in je huis krijg je longkanker. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Geruchten over ongezonde effecten van straling zijn er genoeg. Maar moeten we ons echt zorgen maken? Dit boek geeft uitsluitsel. Het laat zien waar we werkelijk moeten oppassen en wat we moeten afdoen als geruchten die geen feitelijke basis hebben. Het laat de samenhang zien tussen de verschillende natuurkundige verschijnselen en verklaart de invloeden van elektromagnetische velden en stralingen.

Daarnaast geeft het een overzicht van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek naar de risico's van elektromagnetische velden die tot nu toe nauwelijks bij een breed publiek bekend zijn. Elektriciteit en zenders bieden ongekend veel nieuwe mogelijkheden. De risico's van de huidige ''draadloze-samenleving'' moeten echter wel serieus genomen worden. Elektrostress is een problematiek waar iedereen in meer of mindere mate mee te maken heeft.

U kunt het boek rechtstreeks bestellen via:
www.nibe.org/nibe.info/webshop.php .

Bron: Xead.nl 23 mei 2011

Boekinhoud:
Er blijkt een terughoudende perceptie bij de bevolking te ontstaan t.o.v. zendmasten, hoogspanningsmasten en elektraverdeelstations terwijl de draadloze DECT telefoon, mobiele telefoon, verwarmingsdeken, waterbed of computer veelal meer elektromagnetische velden afgeeft in de directe omgeving van het menselijk lichaam. Ook het bestaan van een persoonlijke gevoeligheid voor elektromagnetische velden en Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS), een soort stralingsallergie, kan nauwelijks meer ontkend worden.

Inmiddels blijkt ook de courantheid en verkoopwaarde van onroerend goed te worden beïnvloed als er zich in de nabijheid een zichtbare zendmast of hoogspanningsmast bevind. Ook kunnen wij spreken van wetenschappelijke onzekerheid inzake de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden daar de lange termijn effecten (>20 jaar) nog nauwelijks op grote schaal zijn onderzocht.

Een voorzichtige parallel met de voortschrijdende bewustwording rondom asbest-, tabak-, en chemicaliëngebruik mag toch wel gemaakt worden. Dit terwijl door technische metingen van elektromagnetische velden in de leefomgeving, simpele saneringen en eenvoudige afschermingsmaterialen zoals speciale grondverf, glasfolie en vitrage, de dagelijkse belasting van elektromagnetische straling sterk kan worden gereduceerd.
Momenteel zijn er wereldwijd per land verschillen te zien in de gehanteerde maximale grenswaarden voor de diverse vormen van elektromagnetische velden.

Ook kunnen er grote verschillen zijn tussen de maximale grenswaarden en advieswaarden, zo ook in Nederland, waar de officiële grenswaarde voor magnetische wisselvelden in bestaande situaties 100.000 nanoTesla bedraagt terwijl de officiële advieswaarde voor nieuwe situaties 400 nanoTesla is, een opmerkelijke factor 250 verschil. De verschillen zijn vaak nog groter als men de officiële grenswaarden vergelijkt met de bouwbiologische richtwaarden SBM 2008.

Het is merkwaardig te noemen dat de overheid van EU landen Oostenrijk en België grootschalig flyers verspreid voor terughoudendheid inzake mobiel telefoongebruik en dat in Nederland het tegenovergestelde wordt voorgehouden.
Het bewuster omgaan met de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden en het hanteren van het internationale voorzorgsprincipe lijkt dan ook heel gewenst.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie