Spijkenisse: Kopers van het project Hartelveld haakten af bij plaatsing zendmast.

dinsdag, 26 april 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: VP info 25 april 2011

UMTS-mast Hartelpark, locatie gewijzigd.

Goed nieuws voor omwonenden van het Hartelpark in Spijkenisse! De UMTS-mast van KPN wordt niet in het park nabij de Leliestraat geplaatst.

De mast wordt verplaatst naar een andere locatie, namelijk ver achter in het Hartelpark, nabij de rayonboerderij, tegen het voedingskanaal aan. Onaangename verassing

Begin dit jaar voerde KPN werkzaamheden uit voor het plaatsen van een UMTS-mast in het Hartelpark nabij de Leliestraat. Dit kwam als een onaangename verassing bij de omwonenden en de kopers van het nieuwbouwproject Hartelveld van Maasdelta Groep. Ook Maasdelta was verrast met de gebeurtenis. Het bleek dat de gemeente in 2008 een vergunning had verleend voor het plaatsen van de mast. KPN begon door omstandigheden pas eind 2010 met de werkzaamheden.

Protest
Na het horen van dit nieuws volgde direct bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Maasdelta Groep. Omwonenden hebben zelfs gebruik gemaakt van het spreekrecht in de gemeenteraad. De wethouder heeft alle klachten gehoord en is in gesprek gegaan met KPN om de locatie te heroverwegen. In overleg met de gemeente heeft KPN uiteindelijk besloten de mast te verplaatsen.

Hartelveld
Een aantal kopers van het project Hartelveld gaf, na het horen over de plaatsing van de mast, af te willen zien van de koop.De kopers hebben reeds een brief ontvangen waarin het goede nieuws wordt vermeld.

Voor het origineel zie:
www.vpinfo.nl/spijkenisse/2163-umts-mast-hartelpark-locatie-gewijzigd .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie