B & W gemeente Veenendaal stoppen voorlopig vergunningverlening voor UMTS masten

woensdag, 07 september 2005 - Categorie: Berichten Nederland

B & W gemeente Veenendaal stoppen voorlopig
vergunningverlening voor UMTS masten

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veenendaal wil de komende tijd geen medewerking verlenen aan de vergunningverlening voor UMTS masten. Eerst wil het college meer duidelijkheid van het Rijk. Het Rijk hanteert op dit moment nog geen duidelijke richtlijnen als het gaat om plaatsing van UMTS-masten. Over mogelijke gezondheidsrisico’s van mensen die in de buurt van deze masten wonen, bestaat nog veel onduidelijkheid. Voor GSM-antennes speelt dat probleem niet. Het standpunt van het college is vastgelegd in de gemeentelijke notitie GSM/UMTS-antennes.

Onduidelijkheid over gezondheidsrisico’s
Voor de infrastructuur voor mobiele communicatie zijn antennes voor bijvoorbeeld GSM- en UMTS-dataverkeer nodig. GSM staat voor Global System for Mobile telecommunication. UMTS voor Universal Mobile Telecommunications System. De laatste tijd bestaat er in Nederland onrust over de plaatsing van UMTS-antennes in relatie tot de gezondheid van mensen. Er vinden op dit moment nog diverse onderzoeken plaats naar de gezondheidsrisico’s met betrekking tot het wonen in de buurt van UMTS-antennes. Het onderzoek richt zich met name op de vraag of het magnetisch veld rondom UMTS-antennes effect heeft op de gezondheid van mensen. Het college wil eerst afwachten of er van rijksniveau nog richtlijnen komen, waarop het gemeentelijke beleid kan worden gebaseerd. Als er meer duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s en welke koers het rijk aan geeft, gaat de gemeente beleidsregels opstellen die kunnen worden gebruikt bij de toetsing van vergunningaanvragen.
Het college van B en W zal de woningcorporaties informeren over zijn standpunt en hen voorstellen voorlopige eveneens geen toestemming voor plaatsing van UMTS-antennes op hun gebouwen te geven.

Vergunningvrije antennes
Behalve de antennes waar een vergunning voor nodig is, is het voor operators ook mogelijk antennes tot een hoogte van 5 meter vergunningvrij te plaatsen. Het is voor operators aantrekkelijk om dergelijke antennes op hoge appartementen- of kantoorgebouwen of andere bouwwerken te plaatsen. Hiervoor moeten zij echter expliciet toestemming hebben van de eigenaar / verhuurder en van de bewoners zelf. Daarnaast is voor de plaatsing op woongebouwen expliciet instemming nodig van een meerderheid van de bewoners. Die instemming kunnen zij alleen krijgen als zij een schriftelijke enqute hebben gehouden onder de bewoners van het gebouw. Afspraken over de afhandeling van de enqute zijn vastgelegd in een convenant dat getekend is door het rijk, de gemeenten en de operators.
De gemeente zelf kan op de plaatsing van vergunningvrije UMTS antennes weinig invloed uitoefenen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de site van Het Nationaal Antennebureau, het voorlichtings- en informatiecentrum van de overheid voor antennevraagstukken: www.antennebureau.nl. Op deze site is ook in het antenneregister te vinden waar zich op dit moment GSM- of UMTS-antennes bevinden.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie