Leeuwarden: Brief aan de SP, poedelprijs voor de Gemeente.

maandag, 11 april 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving op 11 april 2011 onderstaand afschrift van onderstaande brief aan de SP Leeuwarden.

------------------------------------------------

Beste SP-vrienden,

De poedelprijs voor de slechtst geïnformeerde gemeente over mogelijke gezondheidsrisico's betreffende UMTS-masten gaat m.i. met vlag en wimpel naar de gemeente Leeuwarden.

Ook de SP doet helaas mee ( leeuwarden.sp.nl/bericht/59003/110405-beleid_umts_masten_wordt_versoepelt.html . ) aan het sprookje dat in de afgelopen jaren niet wetenschappelijk zou zijn aangetoond dat UMTS-masten gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
Het tegendeel is echter het geval.

Er zijn nu na 10 jaar uitrol van UMTS-masten talloze studies naar zendmasten die gezondheidschade op kortere en langer termijn aantonen.
In de bijlage (Zie het bijgevoegde PDF bestand - red. Stopumts) een voorbeeld van een epidemiologische studie van onafhankelijke wetenschappers, die 10 onderzoekingen analyseert naar zendmasten en in 8 van de gevallen significante gezondheidsschade rapporteert. Er zijn ook nog recentere maststudies uit 2010 beschikbaar.

De gemeente Tynaarlo streeft gelukkig naar een andere prijs. Zij wil graag de best geïnformeerde gemeente op dit gebied in Nederland worden.
Een groep burgers in de gemeente Tynaarlo heeft recentelijk een burgerinitiatief gelanceerd, dat in enigszins gewijzigde vorm nu door de politieke partijen van de gemeente Tynaarlo is overgenomen. Er is nieuw UMTS-beleid nodig dat
niet op het sprookje van de niets-aan-de-hand filosofie voortbouwt.

Ook rijdende rechter Mr. Visser heeft inmiddels publiekelijk zijn zorgen over gezondheidsrisico's van straling uitgesproken. Juridisch kan hij op dit moment niets doen, maar hij wijst op de rol van de politiek om hier handelend op te treden

www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=24565 =krantenartikel over stralingsuitzending 31-03-2011 .
Hier de link naar de you tube versie van deze uitzending: www.youtube.com/watch?v=m0yhyPDLJYk .

Hieronder Dagblad van het Noorden over UMTS-beleid gemeente Tynaarlo:

Editie, Assen & Noord, p. 29, woe 16 maart 2011

NIEUW BELEID UMTS-MASTEN

* Politieke partijen Tynaarlo willen debat over
UMTS-masten

Door Maaike Wind

Vries. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft gisteravond besloten dat het college van B en W het beleid rond de plaatsing van UMTS-masten in de gemeente moet aanpassen. Het huidige beleid stamt uit 1999 (en) is volgens de raad aan
vernieuwing toe. Ook gaat het college de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen om op landelijk niveau een discussie over de masten te starten. De Raad sprak over de UMTS-masten op verzoek van de stichting Last van de Mast,
die zich grote zorgen maakt over de aanwezigheid van steeds meer UMTS-masten en allerhande draadloze apparatuur.

De stichting riep de gemeenteraad op om een discussiebijeenkomst te organiseren om met de raad te praten over de voor- en nadelen van de masten. Dat verzoek werd door de raad afgewezen. Zo'n discussie is niet zinnig aangezien de gemeenteraad er toch niets over te zeggen heeft, zo was de gemiddelde mening. ''De gemeente krijgt van het rijk de opdracht om een bepaald aantal masten te plaatsen'', zei wethouder Henk Kosmeijer. ''We hebben zelf alleen nog invloed op de plek waar ze precies komen te staan.'' De meeste raadsleden gaven aan wel een discussie over de UMTS-masten te willen voeren, maar dan niet als raadslid
maar als lid van een politieke partij. ''Ik stel voor dat de stichting en de politieke partijen samen een avond over de masten organiseren, dus los van dit huis'', aldus burgemeester Frank van Zuilen. In dat voorstel konden de meeste partijen zich vinden.

Wanneer zo'n avond er komt en wie het voortouw neemt, werd gisteravond niet duidelijk. Stichting last van de Mast bestaat uit een groep inwoners van de gemeente en ontstond vorig jaar zomer toen bleek dat de gemeente een zendmast wilde plaatsen bij sporthal De Marsch in Paterswolde.


Graag ontvang ik van de SP bericht welke kloeke SP-er zich goed in deze materie heeft verdiept en tot in de SP-link vermelde niet-onderbouwde conclusie is gekomen.

Met vriendelijke groeten

Frides Laméris, Zuidlaren

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie