Leeuwarden: SP laat zich door college (c.q. Antennebureau?) in de luren leggen.

zondag, 10 april 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: SP Leeuwarden 5 april 2011

Beleid UMTS masten wordt versoepelt

Tijdens de afgelopen commissie Stadsontwikkeling van maandag 4 april stond een brief van het College ter discussie omtrent het soepeler maken van het beleid inzake de plaatsing van UMTS masten.

In het verleden is de SP hier altijd zeer kritisch over geweest in verband met de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Toenmalig raadslid Farshad Bashir heeft toen ook een motie mede ondertekend om die zorg te uiten.

Echter nu een aantal jaar later en een groot aantal wetenschappelijk onderzoeken verder, moeten we vaststellen dat de gevreesde gezondheidsrisico’s zich (nog) niet hebben voorgedaan. (De SP houdt klaarblijkelijk de literatuur niet meer bij maar laat zich waarschijnlijk eenzijdig door het Antennebureau voorlichten - red. stopumts)

Ook in overleg met de Tweede Kamerfractie van de SP, waar een aantal specialisten zitten op dit gebied, heeft de SP gezegd dat de versoepeling van het beleid akkoord is.

De versoepeling is daarnaast ook uit juridisch oogpunt noodzakelijk, omdat het oude beleid onder de huidige regels, niet toelaatbaar is.

Uiteraard blijven we het wel goed in de gaten houden dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de volksgezondheid.

Mocht dit wel het geval zijn, zal de SP de eerste zijn die hierover aan de bel trekt en dan het beleid weer bijstuurt.

Voor het originele bericht zie:
leeuwarden.sp.nl/bericht/59003/110405-beleid_umts_masten_wordt_versoepelt.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie