Vemde/ Horsthoek: Verzet tegen antennemast

zondag, 10 april 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Stentor 9 april 2011

Verzet tegen antennemast in Vemde

VEMDE/HORSTHOEK - De belangenvereniging Vemde-Horsthoek blijft zich verzetten tegen de komst van een GSM-mast aan de Vemderweg.
De vergunningaanvraag daarvoor loopt al enige tijd. In eerste instantie tekende de belangenvereniging met succes bezwaar aan tegen de gevolgde procedure ten aanzien van de ter inzagelegging, omdat de ruimtelijke onderbouwing ontbrak.

De gemeente zette daarna de procedure opnieuw op de rails. Duidelijk is dat de belangenvereniging ook grote inhoudelijke bezwaren heeft, evenals trouwens omwonenden van de beoogde plek voor de antenne.

T-Mobile, de provider die de mast wil plaatsen, heeft volgens de belangenvereniging niet duidelijk gemaakt waarom er aan de Vemderweg - een landelijke weg met aan weerszijden (woon)boerderijen, een mast moet komen. Evenmin is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de nieuwe locatie nodig is. De belangenvereniging wijst er verder op dat de mast niet bijdraagt aan behoud dan wel versterking van de landschappelijke waarde binnen het Nationaal Landschap Veluwe en dat evenmin blijkt dat T-Mobile voldoet aan de blootstellinglimieten.

Verder is geen flora- en fauna-onderzoek verricht naar de in het gebied voorkomende steenuilen, noch is een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar resten van kasteel Haakshuis of Oosterhof.

De belangenvereniging meent dan ook dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening en is ook van mening dat de gemeente met twee maten meer. Ze doelt hierbij op de mast bij de W.G. van der Hulstschool in Epe, die er uiteindelijk toch is gekomen, maar in eerste instantie werd geweigerd door B en W.

Daarnaast is er volgens de belangenvereniging sprake van inbreuk op het eigendomsrecht van bewoners, omdat mede door toedoen van de gemeente een hoeveelheid straling door ieders woning en de overige bebouwing wordt 'gejaagd'. De belangenvereniging meent dat de buurtschap de laatste jaren onevenredig wordt belast met allerlei ontwikkelingen - zoals de dierentuin Pangea die zich er gaat vestigen, een camping en nu ook een zendmast. Deze tasten het landschappelijk karakter en het woongenot aan.

Voor het originele bericht zie:
www.destentor.nl/regio/epevaassen/8478010/Verzet-tegen-antennemast-in-Vemde.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie