Amsterdam: Zendmast in de Pijp onterecht geplaatst

vrijdag, 08 april 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Echo 7 april 2011

Zendmast onterecht geplaatst

DE PIJP - De monumentenvergunning voor de plaatsing van een antenne-installatie voor UMTS op een woonblok aan de Smaragdstraat is vrijwel zeker ten onrechte verleend. Dit bleek maandag tijdens een hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag. Het stadsdeelbestuur Zuid verleende de monumentenvergunning in combinatie met een bouwvergunning aan provider T-Moblie.

Een groot aantal buurtbewoners vecht al jaren tegen de plaatsing van de zendmast die er volgens hen als een dief in de nacht kwam na een onderonsje tussen de toenmalige woonstichting en de gemeente. Ze eisten bij de Raad verwijdering van de mast op straffe van een dwangsom van liefst 10.000 euro per dag.

Volgens een woordvoerster van het stadsdeel is de monumentenvergunning getoetst aan het beleid voor antennemasten dat in 2000 werd vastgesteld. Maar dat beleid zou intussen achterhaald zijn. Nieuwere regelgeving staat volgens de woordvoerster de plaatsing van de mast echter ook niet in de weg. Daarom werd de omstreden vergunning verleend.

De Raad constateerde echter dat het beleid dan wel achterhaald mag worden genoemd, maar het geldt nog steeds. Het stadsdeelbestuur heeft verzuimd dit oude beleid in te trekken. En juist dat oude beleid verbiedt de plaatsing van de mast omdat die zichtbaar is. Daardoor wordt het monumentale pand, dat een exemplaar is van de Amsterdamse School, aangetast.

Overheden mogen overigens afwijken van hun beleid, als daar goede argumenten voor worden gegeven. De woordvoerster probeerde daarom de zaak te redden door te stellen dat hier een afwijking van het beleid gerechtvaardigd is. Maar daar trapte de Raad van State niet in. Officieel stond het stadsdeelbestuur namelijk nog steeds op het standpunt dat de plaatsing niet in strijd is met het beleid.

De verwachting is dat de Raad van State de monumentenvergunning vernietigt en dat het stadsdeelbestuur alsnog gaat afwijken van zijn oude beleid. Daar is volgens de woordvoerster alle reden toe, omdat alleen de mast in enige mate zichtbaar is. De installatiekasten zijn zorgvuldig weggewerkt, zodat niemand die vanaf de straat kan zien. En een mast moet nu eenmaal boven de bebouwing uitsteken om zijn werk goed te kunnen doen.

Met T-Mobile is het stadsdeel van mening dat er geen andere geschikte plek voorhanden is in de buurt. Bovendien is er een groot maatschappelijk belang bij een goed functionerend telefoonsysteem.

Maar de buurtbewoners stellen dat hun belang van een goede gezondheid ondergeschikt is gemaakt aan een commercieel belang. 'In dure buurten zie je bovendien veel minder zendmasten', aldus bewonerswoordvoerder Henk van der Kleij.

De Raad van State moet van hem ook nog oordelen over de verleende bouwvergunning en een schadevergoeding die aan buurtbewoners is uitgekeerd vanwege het veel te lang onbeantwoord laten van de bezwaren. Die schadevergoeding is volgens Van der Kleij een belachelijke aalmoes en moet dus fors worden verhoogd.

De Raad doet over zes weken uitspraak.

Voor het originele artikel met foto van de gewraakte zendmast zie:
www.echo.nl/ec-zu/buurt/redactie/1156133/zendmast.onterecht.geplaatst/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie