Raalte: Zaak om zenders naar het Europees Hof

donderdag, 07 april 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde berichten:
www.www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/3815
Berichten%20Nederland/3892
Berichten%20Nederland/4471
Juridische%20Informatie/5448

Bron: Salland Centraal april 2011

Halman maakt gang naar Europees Hof

Gé Halman zet zijn strijd tegen GSM- en UMTS-masten voort in Straatsburg. Hij heeft namelijk zijn zaak voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij verwacht niet dat er een uitspraak komt dat Raalte de antennes niet mocht plaatsen, maar hij hoopt wel op een officieel onderzoek naar de gevolgen van de straling van de masten.

Voor zover Halman weet, liggen er momenteel drie verzoeken van gelijke aard vanuit Nederland, vanuit heel Europa zouden dat er zelfs tientallen zijn. En zo krijgt de gang van Halman, die begon met een protest in Raalte, nu een oordeel van het Europees Hof in Straatsburg.

Halman beroept zich op het voorzorgsprincipe: ‘Als er gerede twijfel op gezondheid is, gaat de gezondheid altijd voor,’ luidt dat principe. “Als je kijkt naar de ruim 12.000 onderzoeken die uitwijzen dat de straling van die antennes schadelijk is, dan kun je stellen dat er gerede twijfel is,” aldus Halman. Hij heeft dus goede moed.

“Frankrijk heeft al besloten dat er geen mobieltjes en netwerken in en om scholen mogen zijn, in Ierland mogen er geen antenne installaties binnen een kilometer van scholen staan,” vertelt Halman. “Er zijn 2000 onderzoeken door de 200 belangrijkste biologen ter wereld geëvalueerd. Conclusie van een 610 pagina’s dik rapport: Elektromagnetische velden zijn gevaarlijker dan asbest, roken en lood in benzine.”

“Een aantal jaar geleden is er een groot Europees onderzoek naar de gevolgen van straling verricht, in opdracht van 16 landen. In 2005 zou de uitkomst komen. Die bleef uit, maar tussen 2005 en 2010 lekten er meerdere berichten uit het onderzoek uit. De straling zou gevaarlijk zijn, maar de officiële eindconclusie was dat er aanvullend onderzoek moet plaatsvinden,” vertelt Halman.

Op de vraag of de mobiele telefoon dan eigenlijk maar in de ban moet, geeft Halman een duidelijk antwoord. “We konden 15 jaar geleden toch ook zonder mobiel? Er ontstaan zoveel gezondheidsklachten door. Wie geeft ons het recht om mensen zo ziek te maken?”

De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten. Het Hof probeert zaken binnen drie jaar af te doen, de zaak ligt er nu ongeveer een jaar. “Maar het kan ook best nog vijf jaar duren hoor,” besluit Halman.

Voor het originele bericht zie;
www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=24581 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie