Scharnegoutum: Hoge zendmast KPN in het dorp?

maandag, 04 april 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Beron Scharnegoutum 4 april 2011

Hoge Zendmast KPN in Scharnegoutum

Auteur: Jan Luimstra

Hoge Zendmast

KPN telecom wil in Scharnegoutum aan de trekdyk (terrein van de zoutopslag van rijkswaterstaat) een zendmast ten behoeve van o.a. mobiele telefonie oprichten. Deze mast wordt 40 plm meter hoog en zal in de omgeving domineren.

Het gemeentebestuur van onze voormalige gemeente was voornemens toestemming te verlenen voor de plaatsing van deze zendmast wat bleek uit het aangekondigde voornemen daartoe in de regionale krant. Voor bezwaarmakers kwam het plan voor deze zendmast zomaar uit het niets als een donderslag bij heldere hemel.

Na ingediende bezwaren van bewoners van de trekdyk en van het bestuur van de Stichting Natuergebiet de Flearen en It Lange Rek is door de gemeente besloten de vergunning niet te verlenen en heeft de nieuwe gemeente Sd-West Frysln besloten met betrekking tot de plaatsing van deze zendmast, eerst een nader onderzoek in te stellen.

De bewoners van de trekdyk vrezen gezondheidsproblemen wanneer deze mast geplaatst wordt, terwijl die ook invloed kan hebben op de waarde van hun woningen.

De Stichting Natuer gebiet vind de plaatsing van de mast aan de voet van It Lange Rek niet passend uit een oogpunt van natuurbeleving van het It Lange Rek.

Nu de gemeente een nader onderzoek heeft aangekondigd is het dus nog steeds goed mogelijk dat, ondanks bezwaren, plaatsing van de zendmast doorgaat. De bezwaarmakers moeten dus op hun hoede zijn.

Onze vereniging van dorpsbelang die de bezwaren wel wilde ondersteunen, heeft hiervan moeten afzien omdat onvoldoende duidelijk is wat de inwoners van Scharnegoutum van dit plan vinden. Er kunnen zowel voor- als tegenstanders voor de zendmast zijn. En mobiele telefonie behoort inmiddels tot de basisvoorzieningen in onze maatschappij. Zendmasten zijn dan nodig.

Het is algemeen bekend dat er grote vrees bestaat voor gezondheidsklachten bij mensen die dichtbij een zendmast wonen. Ook over Spannenburg doen die verhalen de ronde. Er is echter geen eenduidige mening bij deskundigen over het wel of niet bestaan van gezondheidsrisico`s. Ook elders is er verzet tegen hoge zendmasten om uiteenlopende redenen.

Recent nog maakte de LC melding van computers die op tilt slaan en automatische deurvergrendelingsystemen die in de war raken in de buurt van zendmasten. De gemeente Terschelling gaat nader onderzoek doen.

Het meest actueel blijft natuurlijk de vraag of zendmasten de gezondheid van mensen benvloeden.

Bent U het eens met de gedachte dat een dergelijke hoge zendmast niet in de bebouwde kom van ons dorp thuishoort? In dat geval doet U er goed aan dat te melden. De Vereniging van Doarpsbelang is daarvoor het aangewezen adres.

Voor het originele bericht zie:
www.skearnegoutum.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:hoge-zendmast-kpn-in-scharnegoutum .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie