Tynaarlo: T-Mobile opnieuw in de fout door illegale plaatsing van UMTS-mast in Zuidlaren

zaterdag, 02 april 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Zuidlaren, 2-04-2011

Van onze plaatselijke correspondent:

Telecom-Provider T-Mobile opnieuw in de fout door illegale plaatsing van UMTS-mast in Zuidlaren

Opnieuw is er door de gemeente Tynaarlo een overtreding van de bouwvergunningwet door Telecommaatschappij T-Mobile vastgesteld. Eind vorig jaar ging deze firma eerder in de fout door zonder toestemming een tijdelijke UMTS-mast te willen plaatsen in Zeegse. Daar werd de overtreding echter in vroegtijdig stadium door bewoners ontdekt en aan de gemeente gemeld. Vervolgens werd namens de gemeente handelend opgetreden door burgemeester Frank Van Zuilen, die door middel van de aanzegging van een dwangsom aan de provider een bouwstop wist te forceren. T-Mobile was echter, zoals nu blijkt, de gemeente gelijktijdig te slim af met de illegale bouw van een UMTS-mast in Zuidlaren.

Op 23 februari jl. ontdekte namelijk een ambtenaar van de gemeente Tynaarlo, vrijwel gelijktijdig met de Zuidlarense stralingsaktivist Frides Laméris, de illegale plaatsing van een tijdelijke UMTS-mast op bij de Prins Bernhard Hoeve in Zuidlaren. Beide personen namen vervolgens ook onafhankelijk van elkaar contact op met projectontwikkelaar Leijten uit Drachten. Leijten exploiteert namelijk het voorste gedeelte van de Prins Bernhard Hoeve waar de mast zich vlak voor het gebouw, ter rechterzijde van de bezoekersingang, bevond. Bart de Groot van Leijten deelde desgevraagd mee dat het hier een tijdelijke mast betrof die eind december in opdracht van T-Mobile door de firma Arcadis uit Assen was geplaatst.

Omdat in de communicatie met T-Mobile geen afspraak was gemaakt over de verwijderdatum van de mast, bleef de gecontinueerde aanwezigheid van de mast buiten de verdere aandacht van Leijten. Pas na een telefoontje van de gemeente ontstond ook bij de projectontwikkelaar ongerustheid over de blijvende aanwezigheid van de mast en werd T-Mobile gesommeerd de mast alsnog met spoed af te voeren, aldus De Groot. Uiteindelijk werd de 28 meter hoge mast op 3 maart jl. zonder veel bekijks door medewerkers van de firma Wessels Telecom gedemonteerd en afgevoerd.

Of de zaak voor T-Mobile nog een staartje krijgt is nog niet bekend. Navraag bij de afdeling juridische handhavingcoördinatie van de gemeente Tynaarlo, leverde slechts de constatering op dat de gemeente in dergelijke gevallen niet veel meer kan doen dan de provider te sommeren de mast af te breken. Een boete kan niet worden opgelegd. Er is inmiddels door de gemeente een rapportage opgemaakt over het incident. Enkele weken geleden liet een gemeentelijke vertegenwoordiger al telefonisch aan onze correspondent weten dat wellicht nog overleg gepleegd zou worden met het hoofd handhaving van de gemeente in de persoon van burgemeester Frank van Zuilen om te zien of een mogelijk volgende overtreding voorkomen kan worden.

Stralingsactivist Frides Laméris constateert naar aanleiding van de perikelen rondom deze mast, dat de onregelmatigheden die rond deze illegale mast hebben plaatsgevonden enigszins zorgwekkend zijn. De gemeente lijkt immers weinig of geen mogelijkheden te hebben om dit soort zaken goed te regelen. Daarbij trekt de telecomfirma echter aan het langste eind, en wordt de overtreding daardoor in zekere zin lonend. Wat voor financiële belangen er precies gespeeld hebben bij de diverse partijen die bij de mastplaatsing betrokken waren, blijft vooralsnog onduidelijk. Na de nu ontstane reuring zullen de verantwoordelijke partijen vermoedelijk wel beseffen dat een herhaling van dit soort wetsovertreding(en) geen goede publiciteit met zich meebrengt!

Onze correspondent heeft geprobeerd bij de gemeente de volledige rapportage op te vragen over het mastincident, maar de gemeente heeft op 28 maart jl. slechts middels een brief uiterst summier gereageerd. De gemeente staat op het standpunt dat het rapport geen openbaar stuk is omdat het om een persoonlijk verslag van de betrokken medewerkers zou gaan. De werkgroep Last van de Mast Zuidlaren overweegt nu om een WOB-verzoek te in te dienen om meer gegevens boven water te krijgen over deze illegale mastplaatsing in Zuidlaren en om zo een mogelijke herhaling te voorkomen. Ook burgers zijn namelijk niet gediend van illegale zendmasten.

Tenslotte nog enige humor. Onze correspondent merkt op dat projectontwikkelaar Arcadis Nederland (te Assen) die namens T-Mobile de aanvraag en plaatsing van de mast heeft geregeld heeft, gevestigd is op het adres met de veelzeggende naam Zendmast 19!Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie