Hilversum: VVD tegen UMTS-mast naast scholen in de Meent

maandag, 28 maart 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd bericht: Berichten%20Nederland/5596

Bron: VVD Hilversum 25 maart 2011

VVD Hilversum tegen UMTS-mast naast scholen in de Meent

25 mrt 2011 in Fractie | Floris Voorink | Reageren

UMTS mast
Op 14 maart jongstleden vond er in het gemeentehuis een voorlichtingsavond plaats over het plaatsen van een UMTS-zendmast in de Hilversumse Meent. De vraag is niet zozeer of die mast er moet komen, maar vooral wáár. Bewoners van de Meent hebben zelf in het verleden gevraagd of er wat kon worden gedaan aan het slechte bereik in hun wijk. Met de explosieve groei van mobiel internetgebruik is een goede dekking van het GSM- en UMTS-netwerk voor velen een essentiële voorziening geworden.

De huisarts die snel een ambulance wil laten komen bij een zieke patiënt, de thuiszorg die wil overleggen met de huisarts, de pakketbezorger waarbij er via een portable pinautomaat kan worden betaald: allemaal zijn ze afhankelijk van goed bereik. We kunnen in deze tijd haast niet meer zonder. Maar waar zet je zo’n mast ?

De KPN heeft gekeken wat voor hun de beste plek zou zijn, waarmee ze een maximale dekking kunnen verzorgen in de Meent. En daar zit hem nu de kneep, want de voor KPN optimale plek zit vlakbij de scholen en kinderdagverblijven in de Meent.

Aan het begin van de avond nam onze wethouder Frans van Osch een petitie en een stapel handtekeningen in ontvangst van bezorgde Meentbewoners, veelal met schoolgaande kinderden, die de wethouder vroegen om toch vooral niet op de voorgenomen plaats, namelijk in de directe nabijheid van scholen en kinderopvang, een mast neer te zetten.

En na een avond waarbij iedereen zijn of haar zegje kon doen, en we door voor- en tegenstanders werden bijgepraat over de gevolgen van GSM-/ UMTS-straling, gaf wethouder van Osch aan met KPN in gesprek te gaan, op korte termijn, om een tweetal alternatieve locaties verder uit te zoeken.

Het standpunt van de VVD-fractie is helder. Voor de verkiezingen heeft onze lijsttrekker Lon Jooren al aangegeven de belangen van kinderen zwaar te willen laten wegen, en dat risico’s, hoe klein ook , waar het kan moeten worden uitgesloten (het zogenaamde voorzorgbeginsel) .

En dat vinden we nog steeds. En daarom is de VVD tegen het plaatsen van een UMTS-mast pal naast de scholen in de Meent. Wij hopen, en vertrouwen daar eigenlijk ook op, dat wethouder Van Osch samen met KPN, een alternatieve locatie kan vinden, met een goed bereik, en met blije kinderen (en hun ouders) als gevolg.

Voor het originele bericht zie:
hilversum.vvd.nl/nieuws_10463/36144/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie