Eerste Kamer accoord met snelle invoering slimme meter. Slim?

zaterdag, 26 maart 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde berichten:
Berichten%20Nederland/3444
Verhalen/3485
Berichten%20Nederland/3542
Berichten%20Internationaal/3895
Berichten%20Internationaal/5045
Berichten%20Nederland/5225
Berichten%20Internationaal/5324

Bron: Rijksoverheid 22 febr. 2011

Slimme meter kan snel ingevoerd

De invoering van slimme energiemeters kan naar verwachting beginnen in 2012. Consumenten met een slimme meter hoeven geen meterstanden meer door te geven, omdat die door de netbeheerder op afstand worden uitgelezen.

Meer keuzevrijheid

De Eerste Kamer heeft dinsdag 22 februari 2011 ingestemd met twee wetsvoorstellen die door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waren aangepast om consumenten bij het gebruik van slimme meters meer keuzevrijheid en een betere waarborg van hun privacy te garanderen.

Energiebesparing

Met een slimme meter kunnen consumenten hun energieverbruik makkelijker volgen. Dat draagt bij aan energiebesparing. De slimme meter is een opmaat naar energienetten waarmee de plaatselijke energievraag en –aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien is er met slimme meters geen onduidelijkheid meer over de jaarafrekening of over de juiste meterstand als mensen verhuizen of van energieleverancier switchen.

Invoering

De slimme meter wordt eerst op kleine schaal ingevoerd. In de eerste twee jaar krijgen consumenten een slimme meter:

* bij reguliere vervanging;
* bij ingrijpende renovatie;
* bij nieuwbouw;
* of op eigen verzoek.

Daarna besluit het kabinet in overleg met het parlement over verdere invoering. Dat gebeurt onder meer op basis van een consumentenbarometer die de Nederlandse Mededingingsautoriteit gaat bijhouden.

Uitlezen

Consumenten mogen straks zelf kiezen of ze hun meterstanden op afstand laten uitlezen. De wet schrijft bovendien voor dat de netbeheerders de meterstanden maar beperkt mogen uitlezen:

* zes keer per jaar voor verbruiksoverzichten;
* voor de jaarlijkse eindafrekening;
* bij verhuizen;
* bij overstappen naar een andere leverancier.

Alleen als afnemers daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld om gebruik te maken van bepaalde energiebesparingsdiensten, mag de meterstand vaker worden uitgelezen.

Voor het originele bericht zie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-en-kleinverbruikers/nieuws/2011/02/22/slimme-meter-kan-snel-ingevoerd.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie