Hilversum: D66 tegen plaatsing UMTS-mast naast scholen in De Hilversumse Meent

maandag, 21 maart 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Gooi en Eembode 20 maart 2011

D66 tegen plaatsing UMTS-mast naast scholen in De Hilversumse Meent

INGEZONDEN Van de webredactie -

Op maandag 14 maart jl. vond in de Burgerzaal van het raadhuis een bewonersavond plaats over de plaatsing van een UMTS-zendmast in De Hilversumse Meent. Een beladen bijeenkomst want de avond draaide om het al dan niet verlenen van een vergunning aan een telecomprovider voor plaatsing van een UMTS-mast in het centrum van deze Hilversumse wijk. Hoewel dit volgens de aanvrager de meest ideale locatie zou zijn voor wat betreft het bereik, is dit geenszins het geval waar het de gemoedsrust van de bewoners betreft. De mast zou pal naast verschillende basisscholen, kinderopvang, een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang komen te staan. Voor ouders en bewoners reden tot grote zorg. Ook D66 is er niet gerust op en vind dat de keuze moet vallen op een alternatieve locatie.

Slecht bereik
Al jaren klagen bewoners van de Hilversumse Meent over het slechte bereik van mobiele telefoons in hun woonwijk. Naar aanleiding hiervan hebben twee andere grote providers actie ondernomen en de problemen voor wat betreft het bereik van hun klanten in De Meent opgelost. Dit is gebeurd door middel van plaatsing van een zender boven op het winkelcentrum in het centrum van deze wijk. De provider die de aanvraag nu indient kiest echter voor een meer omstreden plek pal naast locaties waar opgroeiende kinderen hele dagen doorbrengen.

Bewoners niet gerust
Hoewel tijdens de bijeenkomst geduldig door de aanwezige vertegenwoordiger van het Rijks antennebureau werd uitgelegd dat de elektromagnetische straling van deze nieuw te plaatsen mast ruim binnen de marges van wat veilig zou zijn valt, zijn de bewoners er niet gerust op. Een van de de zaken die voor onrust in de zaal zorgde was de mededeling dat het huidige antennebeleid van de overheid is vastgesteld in 1998 op basis van toen beschikbare onderzoeksresultaten. Ook de aanvaardbare limieten voor blootstelling aan elektromagnetische straling zijn in dat jaar bepaald. Daarnaast werd gesteld dat er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat blootstelling aan deze vorm van straling schade veroorzaakt. Hierop stelden bewoners echter nadrukkelijk dat op dit moment geen onderzoeksresultaten bekend zijn van de effecten van langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden. Ook van de effecten op kinderen is vooralsnog niks bekend.

Asbest, meeroken en thinner
Gerust gesteld is D66 dan ook niet. Gebruik van asbest was veertig jaar geleden immers ook niks bijzonders. Meeroken, zelfs door de allerjongsten, was de gewoonste zaak van de wereld en gebruik van thinner in verf geen enkel probleem. Er bestond immers op dat moment geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor mogelijke schadelijke invloed van deze stoffen op het menselijk lichaam. Veertig jaar later weten we echter wel beter en kampen velen met de directe gevolgen van deze schadelijke blootstelling.

Maar één conclusie
Wat D66 betreft is er in deze kwestie dan ook maar één conclusie mogelijk. Er mag dan op dit moment wel geen overtuigend wetenschappelijk bewijs zijn dat elektromagnetische straling in de dosering zoals van de geplande UMTS-mast in De Meent schadelijk is, het is het risico simpelweg niet waard. We weten gewoon nog niet wat langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden voor gevolgen heeft en al helemaal niet wat dit bij opgroeiende kinderen doet. Ook als politiek hebben wij de plicht om deze kwetsbare groep te beschermen. Zelfs al bestaat er maar 1% onzekerheid over de gevolgen van het dagelijks verkeren van opgroeiende kinderen in de nabijheid van deze straling, wordt de vergunning wat D66 betreft voor deze centrum locatie dan ook niet verstrekt.

Voor het originele bericht en reacties zie:
www.echo.nl/ge-hi/buurt/ingezonden/1146753/d66.tegen.plaatsing.umts.mast.naast.scholen.in.de.hilversumse.meent/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie