Tynaarlo: Politieke partijen willen debat over UMTS-masten

vrijdag, 18 maart 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Dagblad van het Noorden Editie, Assen & Noord, p. 29, 16 maart 2011

NIEUW BELEID UMTS-MASTEN

* Politieke partijen Tynaarlo willen debat over UMTS-masten

Auteur: Maaike Wind

Vries De gemeenteraad van Tynaarlo heeft gisteravond besloten dat het college van B en W het beleid rond de plaatsing van UMTS-masten in de gemeente moet aanpassen. Het huidige beleid stamt uit 1999 (en) is volgens de raad aan
vernieuwing toe. Ook gaat het college de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen om op landelijk niveau een discussie over de masten te starten. De Raad sprak over de UMTS-masten op verzoek van de stichting Last van de Mast,
die zich grote zorgen maakt over de aanwezigheid van steeds meer UMTS-masten en allerhande draadloze apparatuur.

De stichting riep de gemeenteraad op om een discussiebijeenkomst te organiseren om met de raad te praten over de voor- en nadelen van de masten. Dat verzoek werd door de raad afgewezen. Zo'n discussie is niet zinnig aangezien de gemeenteraad er toch niets over te zeggen heeft, zo was de gemiddelde mening. ''De gemeente krijgt van het rijk de opdracht om een bepaald
aantal masten te plaatsen'', zei wethouder Henk Kosmeijer. ''We hebben zelf alleen nog invloed op de plek waar ze precies komen te staan.'' De meeste raadsleden gaven aan wel een discussie over de UMTS-masten te willen voeren, maar dan niet als raadslid maar als lid van een politieke partij. ''Ik stel voor dat de stichting en de politieke partijen samen een avond over de masten organiseren, dus los van dit huis'', aldus burgemeester Frank van Zuilen. In dat voorstel konden de meeste partijen zich vinden.

Wanneer zo'n avond er komt en wie het voortouw neemt, werd gisteravond niet duidelijk. Stichting last van de Mast bestaat uit een groep inwoners van de gemeente en ontstond vorig jaar zomer toen bleek dat de gemeente een zendmast wilde plaatsen bij sporthal De Marsch in Paterswolde.

Opm. Stopumts.
Onze plaatselijke correspondent voegt hieraan toe:


Het was in eerste instantie de PVDA-fractie die zich al op 1 maart jl. tegen het Burgerinitiatiefvoorstel van Last van de Mast keerde en daarna aankondigde wel iets te willen gaan doen buiten de raad om. Daarna heeft de PVdA de andere politieke partijen gemaild over hun voorstel, die daar gedeeltelijk in mee zijn gegaan op de vergadering van afgelopen dinsdag.

Wie op de gemeentelijke videorapportage van 1 maart jl. de lichaamstaal van de leden van de PvdA-fractie bestudeert, ziet tekenen van flinke weerstand tegen het op de agenda plaatsen van het burgerinitiatief. Waarom voelde de PvdA zich geroepen, in tegenstelling tot de meeste andere partijen om dwars te gaan liggen? Dat is nog niet helemaal duidelijk geworden. Feit is dat deze partij reeds in december een mogelijkheid voorbij heeft laten gaan om rechtstreeks met de burgers te overleggen ivm de mogelijke plaatsing van een mast in Paterswolde. Andere partijen bleken toegankelijker.

Dat 15 maart ook de VVD flink dwars lag was te verwachten. Deze partij die de verkiezingen voor de Provinciale Staten durfde in te gaan met de leus 'liever meer banen dan meer bomen' ziet door haar eenzijdige economische politiek sowieso het bos niet meer.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie