Haaksbergen: Raad sprak over UMTS antennes. Symphatie met slappe knieën.

zondag, 13 maart 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Haaksbergen 10 maart 2011

Haaksbergen: Raad sprak over UMTS antennes.

De raadsvergadering van donderdag 3 maart telde drie bespreekpunten. Tijdens
de vragenronde bracht LH beleid voor antenne-installaties voor mobiele telefonie
aan de orde.

UMTS
De fractie van LH had een motie voorbereid om in een cirkel van 400 meter
rond een school geen UMTS-antennes meer te plaatsen en om in overeenkomsten
met providers een clausule op te nemen om gevolgschade te verhalen op
de provider. De motie riep bij velen sympathie op, maar kon toch op onvoldoende
draagvlak rekenen. VVD-fractievoorzitter Briggeman zei daar bijvoorbeeld
over: “Aanpassing van beleid op basis van één voorval is te ad hoc. Ik kan me
wel voorstellen dat we zaken nader laten onderzoeken en met gedegen nieuw beleid
komen.“ Wethouder Smit bood aan om het beleid opnieuw te bekijken en te
bespreken. LH besloot hierop de beoogde motie niet in te dienen.

Voor het originele artikel zie:
www.haaksbergen.nl/Docs/GemeenteNieuws/2011/Week%2010%20-%20pagina%203.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie