Tynaarlo: Rumoerige hoorzitting. 'U kunt niet met droge ogen beweren dat er niets aan de hand is'.

woensdag, 09 maart 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Krant, 8 maart 2010

U kunt niet met droge ogen beweren dat er niets aan de hand is

VRIES/PATERSWOLDE -
Tijdens de vorige week donderdag in het gemeentehuis van Tynaarlo gehouden hoorzitting over de mogelijke plaatsing van UMTS-mast aan de Hooiweg kwamen de emoties van omwonenden naar boven. Er werd daarbij zelfs gezongen. En dit was bepaald geen lofzang op de instantie die de beslissing moet nemen: de gemeente.
Zo'n veertig personen kwamen naar de hoorzitting in de raadszaal. Vele betrokken delegaties waren vertegenwoordigd: KPN, Antennebureau namens de Rijksoverheid, Stichting Stralingsnorm Nederland, IVN, gemeentebestuursleden, omwonenden en vooral actiegroep Last van de Mast.

Zoals verwacht roerde deze stichting in oprichting zich het meest. 'Technisch voorzitter' en burgemeester Frank van Zuilen gaf de indieners van de zienswijze de gelegenheid een toelichting te geven. Het moest gaan over de plaatsing -of niet- van de mast en niet het mastenbeleid. Over nut, noodzaak en voor- en nadelen is er op 15 maart een bijeenkomst. Nou, alles kwam op tafel en met name de gezondheid, prioriteit nummer een van Last van de Mast. Mevrouw Jonker van IVN nam de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening onder vuur. De plaatsing van de mast wordt een kruimelgeval genoemd. Nou, het komt meer neer op een stokbrood. Zonder degelijk beleid worden ontheffingen verleend.

Frides Lameris van Stralingsarm Nederland hield een heel betoog en haalde onder meer een verklaring van een rechter elders uit het land aan die ageerde tegen het mobiele bedrijf van KPN: U kunt niet met droge ogen beweren dat er niets aan de hand is. Frides doelde op de gezondheidsklachten door straling en kwam ook met een grundlich Duits onderzoek uit de jaren dertig, waarin al aangetoond werd dat hoogfrequente straling het zenuwstelsel aantast. Lameris, tevens secretaris van Last van de Mast ging nog een stapje verder: Er is een wereldwijde tactiek van de industrie om de gezondheid ondergeschikt te maken aan economische stralingsnormen. Mijn zienswijze is: de gemeente heeft alle juridische bevoegdheid om af te zien van bouwgrond voor de mast. Dat wil ik graag horen. Vervolgens zong hij uit volle borst: dat planologisch kruimelding is de reden dat ik voor u zing. We krijgen pokkels in onze bast en hebben last van de mast. Applaus viel hem ten deel.

Lubbers, een van de omwonenden, met ervaring in de medische wereld, kwam met complete berekeningen over de veldsterkte. De conclusie op de effecten voor mens en dier: een riskante zaak. Ik twijfel of ik nog wel achter mijn raam kan zitten, zei Lubbers.

Voorzitter Timmer van de actiegroep wees op de misvattingen die er bestaan betreft gezondheidsklachten. Vaak wordt gezocht naar een psychische oorzaak en vage klachten. De preses somde vervolgens een lijst op van mensen die allerlei chronische ziektes kregen door de komst van een UMTS-mast. Timmer wees ook op discutabele onderzoeken van de Gezondheidsraad, waarvan de primaire data niet naar buiten mochten. Dat is wangedrag.

Van Zuilen greep nu in: Het moet specifiek gaan over plaatsing. Timmer was niet uit zijn veld te slaan: Ik wil duidelijk maken dat het wel belangrijk is. Ik ga door. U moet me maar tackelen als het te lang duurt. En lang duurde het betoog.

De actiewoordvoerder wees ook op een landelijk verspreid persbericht van de Gezondheidsraad: straling lijdt tot gezondheidsklachten. De gemeente reageerde door te stellen dat het gezondheidsaspect niet kan meewegen in de beslissing. Want dat is een zorgplicht van de overheid. Last van de Mast vond het ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij willen u als gemeente best helpen. Er staan enorme economische belangen op het spel, daarom wordt er veel vertroebeld op wetenschappelijke onderzoeken. Wij willen die vertroebeling wel helpen en uitdagen. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid werd vervolgens bij de KPN-vertegenwoordiger gelegd.

De persoon in kwestie-Ronald van Putten- stelde het publiek teleur door te zeggen geen KPN-er te zijn. Hij maakte een knullige indruk. Zo toverde de afgevaardigde van het telecombedrijf een kaart van het gebied, wat niet Paterswolde voorstelde, maar waterschap Peizermade. Ook de matige dekking, of geen dekking van het westen van Paterwolde klonk niet overtuigend. Zijn er klachten dan over de dekking of is het zelf bedacht?, werd gevraagd. UMTS biedt meer capaciteit; iedereen wil kunnen internetten, luidde zijn verklaring.

Adele Dummer van het Antenneburo kwam duidelijker over. Ze noemde haar voorlichtingsbureau van de overheid 'Postbus 51. Antennes zijn nodig om informatie door de lucht te kunnen zenden. Van kabel-tv tot mobieltje. Waarom er een mast bij moet worden geplaatst? Het is net als een volle bus. Een deel heeft geen bereik. Er is gewoon te weinig capaciteit. De vergunningen van de GSM lopen in 2013 af. We zijn heel hard bezig om de opvolger, UMTS, 'uit te rollen'. Adele wees de in de twijfel genomen onderzoeken over gezondheid van de hand: alles is gebaseerd op goede onderzoeken en ook door de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook wees ze op afspraken die zijn gemaakt zijn over de normen. En over de gezondheidsklachten? Het is niet aangetoond dat het door antennes komt.

Wethouder Henk Kosmeier benadrukte nogmaals dat de gemeente geen positie heeft in de gezondheid. ''Dat wordt beoordeeld door het ministerie. We gaan ook niet in op uitdagingen. We zijn een deel van de overheid. In de laatste ronde wilde de voorzitter niet weer een betoog en helemaal geen debat. Maar Frides Lameris hield op zijn beurt weer niet van sprookjes die volgens hem verteld werden. Frides vond het een truc van de overheid en gemeente om de gemeente de kolen uit het vuur te laten halen. En was fel over de KPN die schitterde door afwezigheid: voor zoiets belangrijks is dat een schandalige zaak.

Een medewerker van de sporthal vond de afstand tot de mast niet veilig. U bent ver genoeg verwijderd van de mast, kreeg deze te horen.

Wanneer is het nu eens afgelopen met die straling door de lucht?, vond een imker van de Patrijslaan. Bij onweer hoef ik naar de bijen. Bijen raken hun oriëntatie kwijt. Straling van telecommunicatie is medeveroorzaker van de 'verdwijnziekte bij bijen. (zie: Veel%20gestelde%20vragen/3855 - Red. Stopumts)

Last van de Mast eiste van de gemeente een contract waarin moet staan 'dat er binnen tien jaar geen gezondheidsklachten zijn. Anders wacht een fikse schadevergoeding voor elk mens, dier of boom die getroffen is. Ik zal dat contract niet ondertekenen, kreeg de actiegroep van de wethouder te horen die nogmaals verwees naar de Rijksoverheid. De gemeente deed alleen de toezegging om beschermd dorpsgezicht te toetsen en voor schade door waardedaling van de woning.

De reacties na afloop waren over het algemeen niet positief. ''Het helpt toch niet. Er wordt gewoon overheen gepraat. De mast zou zoveel mogelijk van de bewoonde wereld komen te staan. Wat zijn wij dan?

Voor het originele artikel met foto van de hoorzitting zie:
www.dekrant-info.nl/nieuws.php?nieuws_id=9048 .

Opm. Stopumts;
Het antennebureau kan bij monde van Mevr. Dummer nu wel met droge ogen beweren dat er geen gezondheidsschade is; niet alleen staan haar woorden op zeer gespannen voet met de waarheid maar waar haalt zij de bevoegdheid voor die uitspraak vandaan? Mag het antennebureau (Economische Zaken) uitspraken doen over gezondheidskwesties waar het Ministerie van Gezondheid zwijgt in alle talen?
Zie ook: Artikelen/3408
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie