Hilversum: Omwonenden volharden verzet tegen UMTS zendmast naast scholen en kinderopvang

dinsdag, 08 maart 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd artikel: Berichten%20Nederland/5521

Bron: De Gooi en Eembode 8 maart 2011

Bewoners Hilversumse Meent volharden verzet tegen UMTS zendmast naast scholen en kinderopvang

INGEZONDEN
Op 14 maart as. gaan de gemeente Hilversum en de bewoners van de Hilversumse Meent opnieuw met elkaar in gesprek over de komst van een zendmast in de wijk. Bewoners zetten hun strijd voort om een alternatieve locatie te vinden voor een UMTS zendmast nu het onderzoek van de gemeente naar alternatieve locaties niets heeft opgeleverd. De gemeente Hilversum blijft bij haar voornemen een zendmast te plaatsen pal naast drie basisscholen en een kinderdagverblijf. Deze 27 meter hoge zendmast stelt jonge kinderen langdurig bloot aan elektromagnetische straling. Zeker samen met de reeds aanwezige zendmast vlak in de buurt. Bovendien vinden bewoners een hoge zendmast in het centrum lelijk.
Onderzoek naar alternatieve locaties onzorgvuldig uitgevoerd

De gemeente Hilversum heeft na de hoorzitting vorig jaar met de bewoners een lijst opgesteld met alternatieve locaties voor de plaatsing van een UMTS mast in de Hilversumse Meent. Het resultaat van dit onderzoek was teleurstellend: de gemeente handhaaft het advies om een UMTS mast naast het schoolgebouw te plaatsen waar de Gooise Daltonschool, Ichthusschool en Sterrenwachter basisonderwijs geven aan ruim 500 kinderen. Er is reden om vraagtekens te zetten bij de uitkomsten van het onderzoek, Zo lijkt een alternatieve locatie te snel afgewezen en werd het onderzoek niet onderbouwd.

Ook de aanleiding voor de plaatsing van de mast werd onvoldoende onderbouwd.
Reden voor de plaatsing van de zendmast was onvoldoende bereik van het KPN netwerk. In 2008 bleek uit een enquête dat 190 van de 5000 bewoners in de Hilversumse Meent last hebben van een slechte bereikbaarheid. Op basis hiervan hebben T-Mobile en Vodafone zenders bijgeplaatst in het winkelcentrum De Meent. Onduidelijk is wat nu de stand van zaken is t.a.v. het mobiel bereik van KPN-klanten.

Belangengroep, ongeruste ouders en directies van scholen en kinderopvang uiten hun zorg

Bewoners van de Hilversumse Meent voelen zich niet serieus genomen: tijdens het politiek café was een meerderheid van de politieke partijen het eens over het feit dat een zendmast zoveel mogelijk uit de bebouwde kom moet worden geplaatst. Een paar maanden later vernemen de bewoners dat de gemeente Hilversum na onderzoek in beginsel wil meewerken aan de plaatsing van de UMTS zendmast naast de scholen! Vele ouders die kinderen hebben op de scholen en kinderopvang en ook de directies en locatiemanagers daarvan zijn verontrust. De belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij blijft aandringen op zorgvuldig onderzoek naar een alternatieve locatie van de zendmast in de Hilversumse Meent. Bewoners geven de voorkeur aan een eerlijke verdeling van de straling over de wijk, geen zendmast pal naast scholen en zo ver mogelijk aan de buitenkant, verstopt in het groen.

Andere Europese landen veel strenger over straling bij kinderen

Wereldwijd waarschuwen steeds meer deskundigen tegen de mogelijke schadelijke invloed van elektromagnetische straling. In Italië zijn de normen bijvoorbeeld een stuk strenger dan in Nederland. Ook in België adviseert de Hoge Gezondheidsraad om zendmasten met een lagere stralingsnorm te plaatsen. En onlangs heeft een Belgische rechter de voorgenomen plaatsing van een zendmast naast een school verboden. De belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij dringt bij de gemeente Hilversum aan om ook het voorzorgprincipe te hanteren, net zoals dat gebeurt in België en Frankrijk. In Nederland hebben bewoners in Woerden onlangs een zendmast weten tegen te houden die de gemeente wilde plaatsen naast een school.

Op 14 maart gaan gemeente en bewoners opnieuw in gesprek

Op 14 maart wordt het onderzoek naar de alternatieve locaties gepresenteerd door de gemeente Hilversum en de KPN. De bewoners van de belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij hebben laten weten dat ze voorafgaand aan deze bijeenkomst graag in het bezit willen komen van het cijfermateriaal waar het onderzoek zich op baseert omdat dit ontbreekt. Tevens zal de belangengroep een presentatie houden over de zorg van de buurtbewoners en haar argumenten om de zendmast niet naast de scholen en de kinderopvang te plaatsen. De belangengroep wil samen met de gemeente werken aan een oplossing en zal hiervoor tijdens de presentatie een voorzet doen.

Ouders van de drie basisscholen hebben handtekeningen verzameld, ongeveer de helft van alle ouders (circa 100 gezinnen) hebben aangegeven het oneens te zijn met een zendmast naast de school. Op 14 maart worden de handtekeningen overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder.
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Gerrit Jansen, woordvoerder Hilversumse Meent Stralingsvrij tel: 035 5446125, mail@jansen-edelman.nl .

Voor het originele artikel zie:
www.echo.nl/ge-hi/buurt/ingezonden/1140997/bewoners.hilversumse.meent.volharden.verzet.tegen.umts.zendmast.naast.scholen.en.kinderopvang/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie