Baarn: Verslag Symposium Universiteit Wageningen over boomaantastingen en EMV. (upd + link).

zondag, 27 februari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Geplaatst 22 febr. 2011, Update met toegevoegde link (Goldsworthy) 27 feb 2011

Toegevoegde link ''Why our urban trees are dying'': www.mast-victims.org/resources/docs/why-our-urban-trees-are-dying.pdf .

Baarn: Verslag Symposium Universiteit Wageningen over boomaantastingen en elektromagnetische velden.

Van onze correspondent.

Op vrijdag 18 februari 2011 is het ‘Eerste Symposium’ gehouden over het effect van elektromagnetische straling op bomen in een zeer toepasselijke omgeving namelijk het Groene Paviljoen van het Bomencentrum in Baarn.

Het resultaat van het symposium is dat er heel veel aanleiding is om nader onderzoek te doen. Dat lijkt misschien heel voorzichtig en braaf geconcludeerd, maar zo was de sfeer tijdens het symposium zeker niet.

Met name de gemeente Alpen aan de Rijn heeft als eerste opgemerkt hoeveel bomen onbekende boomaantastingen laten zien en daaruit de conclusie getrokken dat hier veel aandacht voor moet worden gevraagd. Het is zeker niet alleen een probleem van Alphen, ook op veel andere plaatsen zijn deze onbekende boomaantastingen te zien: kleine knobbels, streperige beschadigingen, opmerkelijke scheuren, degeneratie en bloedingen.

Dr. André van Lammeren, celbioloog/fysioloog aan de Rijksuniversiteit Wageningen, berichtte over het uitgebreide onderzoek naar de fysiologische kenmerken van de beschadigingen, met name de knobbels. En er is een experiment gedaan om te toetsen of Wifi straling in het laboratorium dergelijke knobbels oplevert. Dit is nog niet eenduidig vast te stellen, maar het werk gaat door.

Prof. Dr. Ing. Rein Roos, een Nederlandse hoogleraar in Frankrijk heeft met name gekeken naar elektromagnetische wind en de verstoring van bestaande patronen daarvan onder invloed van ultrafijnstof. Dit levert een theorie met een natuurkundige verklaring van beschadigingen.

De Vlaamse ingenieur Lies Steel heeft middels diverse technieken zoals infrarood fotografie gekeken naar de plaats van zenders en de interferentie van hun elektromagnetische velden in samenhang met de plaats van de bijzondere boomaantastingen in Alphen aan de Rijn. De overeenkomsten zijn opmerkelijk, maar vormen nog geen bewijs.

De Duitse ingenieur Dr. Ing. Dipl. Phys Volker Schorpp www.puls-schlag.org . toonde veel beelden van zieke bomen in de buurt van zenders. Bomen die in de beschutting van elkaar of van een gebouw staan hebben schijnbaar minder last van straling. Dergelijke beelden zijn erg aansprekend, maar nog weinig wetenschappelijk onderbouwd. Zo zijn er nog nauwelijks waarnemingen over meerdere jaren en lijkt er weliswaar een correlatie te bestaan, maar daarmee is er nog geen verklaring.

Die probeerde de Engelse hoogleraar Dr. Andrew Goldsworthy wel te geven. Hij gaf aan dat kleine elektromagnetische veranderingen op celniveau de eigen elektromagnetische balans van membranen zou kunnen beïnvloeden. Als dit juist is dan kan dat de aanleiding zijn voor degeneratie van cellen, die dan vervolgens door een boom worden ingekapseld en tot een boomknobbel kunnen worden.

Zoals blijkt uit de lijst van sprekers was het een heel interessante internationale inbreng. De sprekers hebben zeker ook genoten van elkaar. Maar zij beseffen ook dat ze allemaal met een klein stukje van de legpuzzel bezig zijn en dat dit soort symposia heel erg kunnen bijdragen om uiteindelijk met elkaar de puzzel compleet te krijgen.

Voor uw correspondent was het opvallend dat iedereen de zorg over de boomaantastingen deelde, maar niemand met snelle beschuldigende slogans voorbarige conclusies trok.

Baarn 18 febr. 2010Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie