Hensbroek: Mensonidesweg geen optie meer voor UMTS-mast KPN

zaterdag, 19 februari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Web Regio West Frriesland 18 febr. 2011

Mensonidesweg geen optie meer voor UMTS-mast KPN

HENSBROEK - Het gemeentebestuur en de fractievoorzitters van de gemeente Koggenland hebben donderdag een gesprek gehad met KPN. Onderwerp was de locatie van een UMTS-mast in Hensbroek. In het gesprek kwam onder andere naar voren dat de Mensonidesweg geen optie is voor KPN.
Mensonidesweg geen optie meer voor UMTS-mast KPN

Het college heeft vergunning verleend voor plaatsing van een UMTS-mast op de locatie Gemaalweg. Maar de commissie grondgebied heeft gevraagd om te onderzoeken of een andere locatie mogelijk is, waarbij met name werd gedacht aan de Mensonidesweg. Omdat vanuit de Mensonidesweg echter geen dekking gegarandeerd kan worden, is deze locatie voor KPN geen optie meer.

KPN maakte de gemeente duidelijk dat het telecombedrijf zoekt naar een locatie rond de kern van Hensbroek omdat de bereikbaarheid anders in de toekomst niet gegarandeerd kan worden. De nu vergunde locatie bevindt zich aan de uiterste rand van dit zoekgebied. KPN is alleen bereid mee te denken over een andere locatie in het zoekgebied van Hensbroek als op korte termijn voor deze locatie zonder bezwaren een vergunning voor de mast verleend kan worden.

Volgens KPN heeft de UMTS-mast in Hensbroek geen verband met de bereikbaarheid in de gemeente Heerhugowaard.

Voor het originele bericht zie:
www.webregio.nl/west-friesland/regionaal-nieuws/artikel/1891186/mensonidesweg-geen-optie-meer-voor-umtsmast-kpn-.aspx ,Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie