Leeuwarden: B&W gaan hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun burgers uit de weg. (upd)

woensdag, 16 februari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron en bijbehorende documenten: Gemeente Leeuwarden, College B&W 15 febr. 2011

Gezondheidsrisico's geen criterium meer bij vergunnen UMTS-antennes in Leeuwarden

LEEUWARDEN, 15 februari 2011 - De gemeenteraad heeft op 26 september 2005 in een motie bij het college aangedrongen zeer terughoudend om te gaan met het vergunnen en plaatsen van UMTS-antennes in de gemeente. Met de kennis van nu, heeft het college de opvattingen van destijds nog eens tegen het licht gehouden.

Het is daarbij tot de conclusie gekomen, dat eventuele gezondheidsrisico's of te verwachten onrust voor een gemeente geen aanleiding mag zijn een gevraagde vergunning te weigeren. Het consequent hanteren van een afstandscriterium heeft gevolgen voor potentiële woningbouwlocaties in de stad.

Het college gaat in het vervolg verzoeken voor het plaatsen van antennes alleen beoordelen aan de hand van esthetische, ruimtelijke en/of technische criteria, ook als het gaat om verzoeken die betrekking hebben op het plaatsen op gemeentegrond. De criteria voor het plaatsen van antennes, in de brief aan de raad van 17 oktober 2005, worden ingetrokken.

Bron en bijbehorende documenten: Gemeente Leeuwarden, College B&W 15 februari 2011

Voor het originele bericht zie:
www.halloleeuwarden.nl/nieuws/LeeuwarderNieuws/2011/2/15/ .

Opm. Stopumts:
Gemeenteraadsleden, is de verwaarlozing van de gezondheid van uw burgers een door de Raad aan B&W gedelegeerde taak?

De Leeuwarder Courant schrijft over hetzelfde onderwerp op 16 febr. 2011:


Umts-masten zijn niet meer te weigeren'

LEEUWARDEN - Weren van umts-masten omdat ze mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid is onmogelijk, zegt de gemeente Leeuwarden.

Een motie van PAL/GroenLinks uit 2005, die het college vroeg om voorzichtig om te gaan met het plaatsen van nieuwe umts-masten, wordt daarom niet meer uitgevoerd.

Uit gezondheidsonderzoek is volgens b. en w. sindsdien gebleken dat straling van umts-masten hooguit binnen een afstand van 3 meter schadelijk is.

Raadslid Gerben Hoogterp, die de motie zes jaar geleden indiende, is teleurgesteld.

Zie: www.lc.nl/friesland/regio/article13147141.ece/%E2%80%98Umts-masten-zijn-niet-meer-te-weigeren .

Hetgeen inhoudt dat de zenders vanaf nu in de raadszaal geplaatst kunnen worden.
Beter nog in de Tweede Kamer der Staten Generaal; wel een afstand van 3 meter houden .
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie