Gem. Jacobswoude: Convenant openbreken, masten <5m ook vergunningsplichtig maken

maandag, 29 augustus 2005 - Categorie: Berichten Nederland

De gemeenteraad van Jacobswoude heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering
van 25 augustus 2005 op initiatief van het CDA besloten het VNG en de
rijksoverheid op te roepen het convenant met de vijf providers van juni 2002
open te breken door masten kleiner dan 5 meter ook vergunningsplichtig te
stellen. Met dit besluit verwacht zij dat andere gemeenten dit zullen volgen
zodat niet ongebreideld overal masten komen te staan met een gevaar voor
onze gezondheid.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie