Tynaarlo: Actiegroep verzet zich tegen UMTS-mast in Paterswolde

donderdag, 10 februari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Weekblad Oostermoer-Noordenveld 9 febr. 2011

Actiegroep verzet zich tegen UMTS-mast in Paterswolde

PATERSWOLDE - De actiegroep Last van de Mast verzet zich fel tegen de geplande realisatie van een UMTS-mast op sportcomplex De Marsch in Paterswolde. Volgens de leden van de actiegroep is de veertig meter hoge mast niet alleen een ontsierend element in het landschap, ze zijn vooral bezorgd over de gezondheidsrisico’s die de straling van de mast met zich mee brengt voor flora en fauna. De actiegroep hoopt dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Tynaarlo zich bewust worden van deze risico’s, zodat wildgroei van UMTS-masten kan worden tegengegaan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo heeft zich in het voorjaar van 2010 bereid verklaard medewerking te verlenen aan het oprichten van een UMTS-mast op sportcomplex De Marsch in Paterswolde. Hoewel de gemeente een terughoudend beleid zegt te voeren als het gaat om het plaatsen van telecommasten, is het volgens de gemeente door de toenemende behoefte aan UMTS-diensten nodig een extra mast te plaatsen. In de ogen van het college van B en W is sportcomplex De Marsch in Paterswolde hiervoor de meest geschikte locatie. De afstand tot de meest nabijgelegen woningen is vrij groot en het perceel wordt omgeven door beplanting en andere bebouwing.

Omwonenden moesten in augustus van het vorig jaar via een korte mededeling op de gemeentepagina in deze krant kennis nemen van de geplande realisatie van een UMTS-mast. ,,Tot afgelopen zomer wist ik niet eens wat een UMTS-mast was”, zegt Désirée Mertens, woonachtig aan de Hooiweg in Paterswolde en lid van actiegroep Last van de Mast. ,,Ik ben me er eens in gaan verdiepen en al snel werd me duidelijk dat er veel risico’s aan een UMTS-mast kleven. Veel mensen die dichtbij zo’n mast wonen, blijken met gezondheidsklachten te kampen. Ook dieren en bomen worden de dupe van straling.

Dat er in de directe nabijheid van De Marsch weinig mensen wonen, vindt Mertens niet zo relevant. ,,Binnen een straal van vijftig à honderd meter van de mast wordt altijd volop gehockeyd en getennist. Bovendien wordt er direct naast een manege gebouwd, waar de hele dag pony’s en kinderen zijn”.

Actiegroep Last van de Mast kan rekenen op steun van de Zuidlaarder stralingsactivist Frides Laméris, regiocoördinator van Stichting Stralingsarm Nederland. Laméris is er al lange tijd van overtuigd dat straling van UMTS-masten leidt tot gezondheidsklachten. ,,Hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen, maag- en darmklachten, huidklachten”, somt Laméris op. ,,Er zijn genoeg studies die de schadelijke effecten van straling van zendmasten aantonen. Maar dit wordt door telecombedrijven en overheden altijd ontkend, omdat er miljarden euro’s in die business omgaan. Gemeenten voelen zich dan ook vaak gedwongen om medewerking te verlenen aan het oprichten van nieuwe UMTS-masten. Wij hopen dat de gemeente Tynaarlo nu opstaat, al is het alleen maar omdat Tynaarlo te boek staat als een groene gemeente die transparant wil zijn.”

Mertens en Laméris plaatsen kanttekeningen bij het nut van het realiseren van een nieuwe UMTS-mast. Mertens: ,,Mijn kinderen hebben een blackberry (mobiele telefoon met internet, red.) en die werkt prima. Er wordt helemaal niet onderzocht of zo’n mast überhaupt nodig is. Gevolg is dat er een wildgroei aan masten ontstaat. Los daarvan zien omwonenden van een UMTS-mast de waarde van hun woning aanzienlijk dalen.”

Dat de actiegroep Last van de Mast kan rekenen op breed draagvlak bij de bevolking van Eelde-Paterswolde, bleek wel tijdens een voorlichtingsbijeenkomst die eind november werd gehouden in sporthal De Marsch. Ruim honderd verontruste omwonenden van De Marsch lieten zich voorlichten over de risico’s van UMTS-masten. Een door de actiegroep opgestelde zienswijze ten aanzien van het voornemen een UMTS-mast te plaatsen op het sportcomplex in Paterswolde werd door 300 omwonenden ondertekend. Middels een burgerinitiatief hoopt de actiegroep het UMTS-beleid van de gemeente Tynaarlo nu op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. En om als volwaardig gesprekspartner te worden beschouwd, wil Last van de Mast verder gaan als stichting. Deze stichting kan dan, aldus Laméris, tegelijkertijd met de gemeente meedenken over andere op handen zijnde aanvragen voor UMTS-masten in onder andere Zuidlaren, Vries en Tynaarlo.

“Het wordt tijd voor nieuw beleid. Ontkennen dat straling van UMTS-masten invloed heeft op de gezondheid van mensen, dieren en planten kan niet meer.”Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie