Maassluis: Is het gevaarlijk om lang te bellen met je mobiel? (Upd. met toegevoegde link)

vrijdag, 11 februari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde berichten:
Berichten%20Nederland/40
Veel%20gestelde%20vragen/41
Artikelen/3510
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.10200/abstract .

Bron: Maassluise Courant 10 febr. 2011

Is het gevaarlijk om lang te bellen met je mobiel?

Kan je veilig wonen in de buurt van een UMTS-antenne, zijn radiogolven gevaarlijk bij langdurige blootstelling, hoe zit het nu precies met die GSM?

Wie wil weten wat wetenschappelijk onderzoek naar straling heeft opgeleverd moet op donderdagavond 24 februari a.s. naar de lezing komen in Het Witte Kerkje.
De Vrienden van het Witte Kerkje gaan ook in 2011 door met het organiseren van maandelijkse lezingen over interessante onderwerpen. Voor 26 februari hebben zij dr. E. van Rongen uitgenodigd. Dr. Van Rongen is secretaris bij de Gezondheidsraad. Zijn werkterrein bestaat onder meer uit het verzamelen van wetenschappelijke gegevens over risico’s van niet-ioniserende straling en het samenstellen van rapporten hierover.

De explosieve toename van draadloze communicatie wijst erop dat mensen deze als een groot goed beschouwen. Vrijwel iedereen heeft een mobiele telefoon, en velen een computer die overal en nergens draadloos verbinding met internet kan maken. Maar de radiogolven die dat mogelijk maken zouden volgens sommigen wel eens tot een epidemie van allerlei ziektes kunnen leiden. Is er dan reden om bang te zijn, of om voorzorgsmaatregelen te nemen? Toch maar een oortje, en de laptop weer aan de kabel? In zijn presentatie zal kort aangegeven worden hoe mobiele telefonie werkt, wat radiogolven zijn en hoe ze verschillen van het soort straling die samenhangt met radioactiviteit.

Vervolgens zal een overzicht worden gegeven van de stand van wetenschap over gezondheidseffecten – de feiten en de fabels. Na de pauze is er ook gelegenheid voor discussie met dr. Van Rongen.

De Vrienden van het Witte Kerkje nodigen iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd uit om deze boeiende lezing bij de wonen op donderdag 24 februari. De aanvang is 20.00 uur. Vanaf half acht is de zaal open en is er koffie en thee. Vrije toegang. Het adres van het Witte Kerkje is Constantijn Huygensstraat 1, 3141 TA Maassluis.

Voor het originele bericht zie:
mc.thuisbladen.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7717&Itemid=32 . of:
www.echo.nl/ro-ma/buurt/ingezonden/1131549/het.witte.kerkje.en.de.wetenschap/ .

Opm Stopumts:
Het Europees Parlement heeft zich (op een vraag van het Deense parlementslid Christel Schaldemose en het daaropvolgende antwoord van de Europese Commissie) op 18 maart 2009 uitgesproken tegen het gelijktijdig lidmaatschap van zowel ICNIRP als van nationale adviescommissies zoals de commissie Elektromagnetische velden van de Nederlandse Gezondheidsraad. In de woorden van het Europees Parlement:

As indicated above, the Commission realises that being or having been a member of the ICNIRP could be seen to have reduced the independence of the individuals concerned.

De secretaris van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad Eric van Rongen, is lid van de ICNIRP en verricht bovendien werkzaamheden voor de WHO.

Verdere informatie over de ICNIRP vindt u op: www.icnirp.org/commission.htm .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie