Hoorn: Politiek vreest toename aantal zendmasten.

donderdag, 03 februari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Hoorngids.nl 2 febr. 2011

Fracties GroenLinks en Tonnaer vrezen toename aantal zendmasten

HOORN – De discussie over de zendmasten in de politieke arena van Hoorn was even verstomd maar laait nu weer op. De raadsleden Jacqueline Amesz en Stella Magnani (beiden Fractie Tonnaer) en Patricia Kusters (GroenLinks) vrezen een toename van deze omstreden antennemasten voor mobiele telefonie en hebben het college van burgemeester en wethouders een aantal schriftelijke vragen voorgelegd.

De raadsleden willen weten wat de intentie is geweest van het gesprek dat het college met de providers op 9 november 2010 hebben gehad, welke afspraken zijn er gemaakt en heeft de gedachtewisseling geleid tot nieuw inzichten?

In hun brief aan het college stellen de drie raadsleden vast dat een grote groep burgers bezorgd is over de schadelijke effecten voor de gezondheid die zouden kunnen optreden door de stralingsbelasting van zendmasten. ’Mensen voelen zich niet veilig als zendmasten in hun woonomgeving staan, ook al is de schadelijkheid ervan wetenschappelijk nog niet onomstotelijk bewezen.’

Dit is niet de enige reden waarom de raadsleden er bij het college op aandringen om ‘zeer terughoudend’ te zijn met uitbreiding van het netwerk. Ook menen zij dat terughoudendheid is geboden omdat de masten ‘horizonverstorende elementen’ zijn.

De raadsleden laten het college weten dat het plaatsen van zendmasten een beslissing is die aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Ook willen ze dat het college de werkgroep UMTS Hoorn betrekt bij nieuwe ontwikkelingen rondom de plaatsing van zendmasten en dat zorgvuldig wordt gecommuniceerd met burgers en wijkoverlegorganen.

Tot slot wordt het college door de drie raadsleden geconfronteerd met het feit dat steeds vaker planschade wordt toegekend naar aanleiding van de plaatsing van zendmasten, of lagere WOZ-waarden worden berekend voor woningen in de nabijheid van zendmasten. Slotvraag: ,,Is dit bekend bij het college en hoe gaat het college in de praktijk hiermee om?’’

De redactie hoopt u t.z.t de antwoorden van B&W te kunnen brengen maar de gemeente Hoorn weigert vooralsnog publiceerbare Art 43-antwoorden te verstrekken.

Voor het originele bericht zie:
www.hoorngids.nl/nw-7951-7-3308880/nieuws/fracties_groenlinks_en_tonnaer_vrezen_toename_aantal_zendmasten.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie