Alkmaar: UMTS-paranoia?

zondag, 30 januari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

bron: Alkmaars weekblad 29 jan. 2011

UMTS-paranoia

Van alle kanten bestraald door UMTS-masten

INGEZONDEN
'We worden van alle kanten bestraald!' Verontruste buurtbewoners uit het Emmakwartier zien nu écht overal UMTS-masten staan. Zelfs op plekken waar je ze normaal gesproken helemaal niet zou verwachten…
Volgens de geruchten staan er zelfs UMTS-masten verdekt opgesteld in het torentje van de katholieke scholengemeenschap Petrus Canisius College (PCC) op de locatie aan de Blekerskade. Het schijnheilige kruisje op het torentje moet de vermeende zondige schadelijke stralingsbron klaarblijkelijk toedekken. Een anonieme buurtbewoonster : ‘Van een kennis heb ik een uitdraai van internet gekregen over het PCC waaruit blijkt dat destijds het personeel ook helemaal geen instemmingsrecht kreeg, maar de directie waarschuwde wel dat ze niet in de nabijheid van het torentje moesten komen!!! (hoezo boter op je hoofd?) En diegene heeft ook gevonden op antenneregister.nl dat het bij het PCC maar liefst om 2 UMTS masten gaat. De locaties staan in cijfers aangegeven maar ook de hoogten van de masten (22m en 23m) De Karpertongarage is overigens een gemeentegebouw (er wordt baatbelasting over geheven). De gemeente stelt dat er na de raadsvergadering van oktober 2005 geen masten zouden worden geplaatst op gemeentegebouwen, maar op de Karpertongarage staan maar liefst 3 GSM en 3 UMTS masten , 4 masten van de 6 masten zijn voor oktober 2005 geplaatst maar de andere masten zijn geplaatst in 2006 en 2007. Dus de gemeente houdt zich niet aan zijn afspraken.(zie antenneregister.nl)’

Voor het originele stuk met enkele interessante reacties zie:
www.echo.nl/aw-aw/buurt/ingezonden/1125768/umts.paranoia/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie