'We leven met elkaar in een grote magnetron', Leidsch Dagblad

zaterdag, 27 augustus 2005 - Categorie: Berichten Nederland

In het Leidsch Dagblad van 25 augustus staat onderstaand artikel. Lees ook het commentaar op het artikel, onderaan.

'We leven met elkaar in een grote magnetron'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hij is geen stralingsdeskundige. ,,En ik ben ook geen bomenspecialist.'' Toch heeft Hennie Tuithof uit Alphen aan den Rijn reden om aan te nemen dat de geheimzinnige bloedingsziekte die steeds meer bomen treft, te maken heeft met de elektromagnetische straling van zendmasten. ,,Er wordt met krankzinnig hoge waardes gestraald.''

De bloedingsziekte, ook wel kastanjeziekte genoemd omdat hij bij de paardekastanje het eerst voorkwam, wordt niet veroorzaakt door een virus of bacterie, geeft Tuithof aan. ,,Het is een stralingsziekte die vooral wordt veroorzaakt door de telefoonmasten en in het bijzonder de UMTS- en GSM 1800 zenders. Het vervelende is echter dat mijn bevindingen niet als wetenschappelijk bewijs worden gezien en dat er nog steeds geen onderzoek is gedaan naar het effect van de masten die tot in de verre omtrek hun schadelijke elektromagnetische golven verspreiden.''

Resonantie
Hennie Tuithof is geen zweverig type, geeft hij zelf aan. ,,Ik leef als een gewoon mens, eet gewoon vlees en neem ook een botrrel als ik daar trek in heb.'' Als directeur van bouwadviesbureau Alphaplan staat hij dagelijks met beide benen in een realistische wereld. ,,Wat ik vertel is gebaseerd op een theorie die al duizenden jaren oud is. Een visie die in de oudheid ook is benut. Bijvoorbeeld bij het bouwen van kerken en de piramides in Egypte. Het uitgangspunt is dat alles resonantie heeft. Die natuurlijke trillingsfrequentie kun je meten.''

Tuithof heeft cursussen gevolgd en speciale apparatuur aangeschaft om de stralingen te kunnen meten. Zo werkt hij met een Lecherantenne. Dit instrument doet denken aan een wichelroede, maar heeft veel meer mogelijkheden. ,,Sinds ik mijn hele huis heb doorgemeten en een paar magnetische blokjes plaatste, slaapt de hele familie weer prima.''

Aardstralen, breuklijnen maar ook elektromagnetische storingen weet Tuithof op te sporen. In mei van dit jaar wandelde hij door het Alphense Bospark toen hem opviel dat de kastanjebomen er minder goed bij stonden. ,,Ik ben toen gaan meten en ontdekte dat de zieke bomen veel te veel straling hadden opgevangen. Naar mijn mening raken de bomen daardoor ernstig verzwakt. Zo verzwakt dat ze er ziek van worden.''

Tuithof legde een link naar de UMTS-mast die nog niet zo lang geleden in de buurt van het Bospark is geplaatst. ,,Ik zag twee bomen die naast elkaar stonden waarvan de één wel ziek was en de andere niet. De zieke boom stond direct aan straling bloot; de gezonde boom werd beschermd door een bouwwerk dat de eerste stralen opving. Helaas zijn er inmiddels meerdere masten geplaatst. Daarmee is dit bewijs verloren gegaan. De gezonde boom kreeg ook te maken met straling vanuit een andere hoek en is zodoende nu ook aangetast.''

Het baart Hennie Tuithof zorgen dat er geen serieus onderzoek wordt gedaan naar elektrosmog. ,,De straling van de telefonie is een gepulste straling. Te vergelijken met de werking van een klopboormachine. Als je rekent dat een UMTS-mast rond de 2 gigahertz uitzendt en je weet dat een magnetron die je eten opwarmt 2,4 gigahertz produceert, moet er toch een lichtje gaan branden. We leven met elkaar in een grote magnetron. En in een magnetron gebeurt er meer dan alleen opwarmen. Een mens kan veel hebben, maar op een gegeven moment is de rek eruit.'' Tuithof verwijst naar website www.stopumts.nl voor verhalen over de schadelijke effecten.

Kippengaas
,,Als jij een medicijn krijgt voorgeschreven, lees je in de bijsluiter wat de bijwerkingen kunnen zijn. Intensieve studies worden gedaan om de contra-indicaties op te sporen. maar naar de neveneffecten van de telefoniemasten is nooit onderzoek gedaan. Althans, geen onderzoek dat door de wetenschappers wordt erkend.'' Voor de bomen van het Nederland vreest hij het ergste. ,,Of men moet ze stuk voor stuk in kippengaas verpakken, zodat de straling geen vrij spel meer heeft. Misschien herstellen er dan een paar.'' Het Bospark als één grote kooi van Faraday die er voor zorgt dat alle geïnduceerde spanning onmiddellijk naar de aarde wordt afgevoerd. ,,In de praktijk blijkt dat je met metaalgaas een heel eind komt. Moet je de constructie wel aarden, natuurlijk.''

De Alphenaar probeert al een paar maanden wetenschappers en politici te overtuigen dat onze leefwereld wordt blootgesteld aan een groot gevaar. ,,Heus, ik zit niet te wachten op aandacht en publiciteit. Ik heb een fantastische baan en vind daarin genoeg voldoening. Maar iemand moet het doen. Zolang niemand zich druk maakt, zal ik blijven roepen.''Hennie Tuithof: ,,Er wordt met krankzinnig hoge waardes gestraald.''

Leidsch Dagblad
Nancy Ubert
donderdag 25 augustus 2005

COMMENTAAR

Betreft 'We leven met elkaar in een grote magnetron'
door Nancy Ubert, Leidsch Dagblad, 25 augustus 2005.

Hieronder volgt een kort commentaar met betrekking tot 'we leven ... in een grote magnetron'. Het artikel zoals gepubliceerd in het Leidsch Dagblad is zeer informatief, maar er is een kleine correctie nodig. Lees het volgende commentaar:

Hennie Tuithof maakt in het artikel 'We leven met zijn allen in een grote magnetron' een fout. Hij vergelijkt het effect van zendmasten met het opwarmen in een magnetron. Hoewel zowel een magnetron als een zendmast gebruik maken van hoogfrequente elektromagnetische straling is het opwarmende effect van een zendmast nagenoeg verwaarloosbaar in vergelijking met die van een magnetron.

Een zendantenne met een vermogen van bijvoorbeeld 40 Watt op 100 meter afstand kan nooit iets opwarmen zoals de magnetron met een vermogen van bijvoorbeeld 2400 Watt op 10 centimeter afstand.

'We leven met zijn allen in een grote magnetron' is dus absoluut geen argument. Het wordt meteen van tafel geveegd en de mensen halen weer opgelucht adem en geloven (onterecht) niets meer van de schadelijkheid van UMTS.

De schadelijkheid zit hem niet in het vermogen maar in de structuur. De structuur van de straling bestaat uit frequentie(s) en vorm (modulatie, pulsering ...). Het werkingsmechanisme (zoals Hennie Tuithof goed uitlegt) is tenminste resonantie. Trillingen in mensen, dieren, planten en materialen (kwarts bijv.) móeten aangetast worden als hun structuur past bij de structuur van de straling. Anders zou de natuurkunde niet meer kloppen. Resonantie treedt ook op bij zeer lage vermogens, dus ook op bijvoorbeeld 100 meter afstand van een antenne van 40 W.

Voor meer informatie over de schadelijkheid en het risico van de antennes van UMTS, GSM, DECT, WIFI enzovoort, zie www.stopumts.nl .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie