Appelscha: Actiegroep tegen nieuwe UMTS mast. Beroep op Europees Parlement.

zaterdag, 22 januari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Regio Appelscha 22 jan. 2011.

Actiegroep tegen nieuwe UMTS mast

Een aantal bewoners van de straat Bosweer hebben een actiegroep gevormd, die in het geweer komt tegen het voorgenomen besluit van B en W Ooststellingwerf om pal achter de sporthal een UMTS-mast te plaatsen ten bate van de mobiele telecommunicatie. De genoemde straat grenst aan het adres Nijesteegde 49A en dat is het terrein van de Sporthal.

Deze mast dient als vervanging van de huidige mast die 18 meter hoog is en op het sportterrein staat. De nieuwe mast word echter een totaal andere, hij is 40 meter hoog een ook nog eens breder. Er komen drie schotels in deze mast, één van T-Mobile, van KPN en van Vodafone. De direct omwonenden hebben bezwaar ingediend omdat het een horizonvervuiling gaat worden, maar bovenal hebben ze bezwaar ingediend vanwege gevreesde gezondheidsrisico’s i.v.m. de elektromagnetische straling, die wordt verspreid door deze UMTS-zenders.

Er is zogenaamd geen wetenschappelijk bewijs dat er aantoonbare nadelige effecten zijn op onze gezondheid. Deze bewijzen worden verzameld door commissies die samengesteld zijn uit leden die banden hebben met de telecommunicatie en/of overheid. Er is echter ook niet aangetoond dat UMTS op lange termijn Niet schadelijk is voor de gezondheid en daar geeft men geen garantie voor.

Uit onderzoek blijkt dat er schadelijke effecten kunnen ontstaan t.a.v. algemeen welzijn en gezondheid door de hoogfrequente elektromagnetische straling van deze masten. Veel artsen zien een relatie tussen stralingsblootstelling en gezondheidsklachten.

Door het Europese Parlement is in een oproep van 5 sept. 2008 met klem aanbevolen om gelijksoortige masten niet binnen een straal van 400 meter van woningen, scholen en werkplekken te plaatsen. Dit noemen ze Voorzorgprincipe. CBS de Mandebrink staat binnen de bovengenoemde afstand, zelf binnen de 200 meter. De kinderen gaan hier dagelijks naar school en spelen er buiten. Ze behoren tot de kwetsbare groepen die meer risico’s lopen dan volwassenen.

Als actiegroep willen wij dat B en W het Voorzorgprincipe hanteert en gehoor geeft aan het besluit van het Europese parlement.

Voor het originele artikel zie:
www.regioappelscha.nl/newsbringer_read.php?bericht=od2Va0HKEo4a0cPIuorIj28DB7Esvplio .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie