Alkmaar: Nog veel meer stralingsbelasting in het verschiet.

woensdag, 19 januari 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: NHD 19 jan. 2011

Opvoering vermogen van UMTS

ALKMAAR - De discussie over straling door UMTS-masten zal in Alkmaar de komende tijd nog vaak worden gevoerd. De gemeente wil voor 2013 het bereik van de UMTS-installaties sterk verbeteren.

Dat is nodig omdat er steeds meer apparaten in omloop zijn, zoals smartphones die veel ’data’ vergen van het bestaande netwerk. Her en der zijn er nu al zwakke plekken in het Alkmaarse netwerk. De verwachting is dat veel van de bestaande masten in 2013 niet meer aan de nog verder gestegen vraag kunnen voldoen. Wordt daar niets aan gedaan dan zal dit veel klachten over slecht bereik opleveren.

De gemeente streeft er naar dat zoveel mogelijk het vermogen van de bestaande masten wordt aangepast aan de grotere vraag. Het is echter onontkoombaar om ook het aantal masten in de stad uit te breiden. Straling

UMTS-masten zijn omstreden vanwege de straling die zij veroorzaken. Die is schadelijk voor de gezondheid, zeggen tegenstanders van de masten. De gemeente wijst er op de straling in Alkmaar binnen de gezondheidsrichtlijnen van de EU blijft. De schadelijke gevolgen van UMTS-straling zijn niet wetenschappelijk aangetoond. Bovendien heeft de gemeente niet veel invloed op de sterkte van de installaties zolang de EU-norm niet wordt overschreden.

In de Emmastraat kwamen recent buurtbewoners in opstand tegen de door corporatie Woonwaard aangekondigde opwaardering van een mast op een appartementencomplex voor ouderen. Er werden zo’n 500 handtekeningen opgehaald die aan de Alkmaarse raad werden overhandigd.

GroenLinks fractievoorzitter Feiko van der Veen stelde naar aanleiding van de UMTS-mast in de Emmastraat vragen aan het college. Hij brak een lans voor nieuwe systemen die veel minder straling met zich meebrengen. Volgens Van der Veen kan de gemeente nog veel bezwaarprocedures verwachten als het netwerk wordt uitgebreid met de bestaande technieken die wel veel straling veroorzaken.

Voor het originele bericht zie:
www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/alkmaar/article5954631.ece/Opvoering-vermogen-van-UMTS- .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie