Hilversum: Binnenkort besluitvorming over zendmast Hilversumse Meent.

vrijdag, 03 december 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Hilversum 2 dec. 2010

Binnenkort besluitvorming over zendmast Hilversumse Meent

Burgemeester en wethouders willen in beginsel meewerken aan de plaatsing door KPN van een antennemast voor mobiele telefonie achter de sporthal in de Hilversumse Meent.

Het College zal het voorstel eerst voorleggen aan de gemeenteraad. Die bespreekt het op 16 december 2010 in de vergadering van De Discussie.

Dit voorjaar stuitte het voornemen op bewaren van omwonenden, vanwege de angst voor gezondheidsklachten.

Het college stelde vervolgens naar aanleiding van een raadsmotie een onderzoek in naar alternatieve locaties. De door de Stichting Hilversumse Meent en de Belangenvereniging Hilversumse Meent Stralingsvrij aangedragen alternatieven blijken echter grote landschappelijke nadelen te hebben. Bovendien zijn dan twee masten van 40 meter hoogte nodig in plaats van één mast van 27 meter. Het gebruiken van de achter de Hocras aanwezige mast op het grondgebied van Bussum biedt geen soelaas, onder meer omdat de hoogte ontoereikend is.

Opm. Stopumts:
Heeft KPN soms geen dekking in de Hilversumse Meent?
En zijn ze verzekerd tegen aansprakelijkheid?
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie