Amsterdam: Wijkpartij stelt 'Kanker door mast Diamantbuurt'. Verklaring Thuiszorg Amsterdam.

woensdag, 24 november 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: AT5 22 nov. 2010

Wijkpartij: 'Kanker door mast Diamantbuurt'

Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen is een buurtactie gestart om de UMTS-mast op de hoek Saffierstraat en Smaragdstraat weg te krijgen.

Bewoners hebben een flyer in de bus gekregen waarin de wijkpartij waarschuwt voor de gevaren van de zendmast. Volgens Wijk- en Pijpbelangen zijn er sterke aanwijzingen dat dit soort masten zogenaamde elektrosmog produceert, wat schadelijk is voor de gezondheid. Een wijkverpleger zou hebben erkend dat zij opvallend veel kankerpatinten in de buurt behandelt.

Zuid- en Pijpbelangen wil een inventarisatie maken van de medische problemen waar omwonenden van de zendmast mee kampen. De partij roept bewoners op om medische verklaringen van hun behandelend arts op te sturen.

Niet iedereen is gecharmeerd van de actie. Een ontvanger van de flyer mailt AT5 dat hij de oproep ziet als een vorm van ernstige misleiding.

De aanwezigheid van UMTS-masten heeft in het verleden vaker voor grote ongerustheid gezorgd. Zo werd in 2006 een UMTS- mast op het dak van de P.J. Troelstraschool in Nieuw-West vervangen, omdat die bij drie mensen een hersentumor zou hebben veroorzaakt. Uit de meeste onderzoeken blijkt overigens niet dat er een aantoonbaar verband is tussen de nabijheid van UMTS-masten en gezondheidsproblemen.

Voor het originele bericht zie:
www.at5.nl/artikelen/52604/wijkpartij-umts-mast-diamantbuurt-leidt-tot-kanker .

De tekst van de gewraakte flyer:
UMTS-mast hoek Saffierstraat en Smaragdstraat moet weg!

Beste buurtbewoners,

Dankzij actie van Zuid- en Pijpbelangen en het grote aantal reacties van veel bewoners uit de buurt is het verwijderen van de Ritterlantaarnpalen voorlopig gestopt. Een bewijs dat mobilisatie nog invloed heeft! Amsterdammers laten gelukkig niet zomaar alles gebeuren.

Er speelt ng een probleem in onze buurt. Dat heeft te maken met onze gezondheid. Dit gaat om de UMTS-mast op het dak op de hoek van de Saffierstraat en de Smaragdstraat. Deze UMTS-mast maakt bijvoorbeeld mobiel internet mogelijk. Diverse buurtbewoners protesteren hier al meer dan 12 jaar tegen met verschillende juridische procedures. Hierdoor is een andere mast op de Amsteldijk al weggehaald. Voor de mast aan de Saffierstraat hoek Smaragdstraat loopt nog een dergelijke procedure, mede op grond van het zonder vergunning plaatsen van beide masten in 1999.

Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat dergelijke apparatuur vanwege de effecten van electrosmog bedreigend is voor onze gezondheid. De moeilijkheid met electrosmog is, dat het bij ieder persoon andere klachten geeft en dat niet iedereen er even gevoelig voor is. Dit betekent helaas niet dat het onschadelijk is. Daarom is het moeilijk om met concrete bewijzen te komen. In ieder geval schijnen kinderen en bejaarden er extra gevoelig voor te zijn. In veel andere Europese landen worden de gevaren van deze masten steeds meer erkend en komen er steeds meer regelingen om de gezondheid van mensen te beschermen! Uitgebreide informatie hierover is o.a. te vinden op www.stopumts.nl.

Helaas wordt dit in Nederland niet erkend. Juist op de daken van bejaardenhuizen staan UMTS-masten en er komen er helaas steeds meer bij. Instellingen, woningcorporaties en aanbieders van mobiele telefonie die veel geld aan die masten verdienen, profiteren ervan en dat de normen in Nederland wat dit betreft nog veel te veel toelaten.

In Amsterdam-West hebben bewoners zelf door een flinke mobilisatie de masten weten weg te krijgen die op het dak van een school stonden. Hierdoor bleken 2 leerlingen en 1 leraar een hersenstumor te hebben gekregen! Laten we het zover komen, of gaan we meteen, zoals met de lantaarnpalen massaal reageren?

Toen ik vorig jaar aan de wijkverpleging vertelde, die mij kwam verzorgen n.a.v. een borstkankeroperatie, dat er een UMTS-mast op 10 meter van mijn woning staat die volgens mij niet onschuldig is, erkende ze dat ze in dit stuk straat opvallend veel klanten had! (zie verklaring op de achterzijde).

Niemand staat op straat te pronken met de ernstige ziekte waarmee hij/zij worstelt, maar als het de ellende kan stoppen en onze buurt weer gezond leefbaar kan maken, is het volgens mij de moeite waard om het te proberen.

Als we vr eind november een inventarisatie kunnen maken van alle (ingrijpende) ziektes (met zoveel mogelijke medische verklaringen van behandelende artsen) van de afgelopen 12 jaar van bewoners, die in de buurt van die UMTS-mast wonen, kunnen we het probleem onderbouwen en dit aan de lopende beroepsprocedure toevoegen. Bezorg deze op onderstaande adressen.

Hoe meer bewijs, hoe meer kans die te winnen en dus voor elkaar te krijgen dat die mast wordt weggehaald.. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw informatie omgegaan.
Voor informatie, zie mijn adres of dat van Zuid- en Pijpbelangen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

E.Pelletier, , e.pelletier@chello.nl.

in samenwerking met ZUID- EN PIJPBELANGEN, de buurtvereniging zonder politieke eigen belangen.

Theo Keijser, e-mail: stem_zpbelangen@hotmail.com,

REAGEER AUB SPOEDIG ZOZVerklaring van medisch personeel

Amsterdam, 18-11-10

Geachte heer/mevrouw,

Het valt ons op, dat er in de buurt van de geplaatste UMTS-mast op de hoek van de Saffierstraat/Smaragdstraat veel clinten zorg nodig hebben.
Er is zelfs sprake van een toename in de ernst en duur van de klachten, vergeleken met andere buurten waar wij zorg leveren.
Ook blijven clinten langer zorgbehoeftig dan in andere wijken.

Of deze constatering verband houdt met de UMTS-mast laat ik in het midden, maar het valt wel op.

Hoogachtend,

W.G.

Danjela Zoric: zorgregisseur verpleging & verzorging Zuid

W.G.

Sam de Lange: zorgregisseur verpleging & verzorging Zuid

Thuiszorg Amsterdam

Zie ook:
voorzieners.web-log.nl/voorziener/2010/11/partij-pijp-en-zuidbelangen-strijdt-tegen-umts-masten-.html#tp .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie